Gerund i Infinitive - jak je stosować? - Speaking House - nauka angielskiego w praktyce!
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Gerund i Infinitive – jak je stosować?

Mimo, że ten dział gramatyczny wydaje się o wiele bardziej niepozorny niż np. mowa zależna, czy tryby warunkowe, nierzadko nastręcza problemów naszym słuchaczom. Nie wynika to z faktu, że jest to szczególnie trudny aspekt angielskiej gramatyki, bardziej z tego, iż użycie ich często bywa nieoczywiste i wymaga znajomości kilku czasowników, po których następuje forma gerund i takich, po których następuje forma infinitive. W tym artykule tłumaczymy jak je stosować i czym w ogóle są.

 

Forma Gerund jako rzeczownik.

W podstawowym sensie, gerund to czasownik zakończony końcówką ING, który działa jak rzeczownik. Nazywany jest czasem rzeczownikiem odczasownikowym. W odróżnieniu jednak od pozostałych, “normalnych” rzeczowników, które pomagają nam określić rzecz lub osobę, gerund opisuje czynność. Problemy z nim polegają niejednokrotnie na tym, że przez wspomnianą końcówkę mylony jest z czasownikiem. Przyjrzyjmy się poniższym przykładom (Choć, jak zapewne wiecie, jesteśmy przeciwnikami bezrefleksyjnego tłumaczenia, a zwolennikami zrozumienia zasad gramatycznych, w tym przypadku właściwym tłumaczeniem dla powyższych będzie :))

 

 • walking – chodzenie
 • reading – czytanie
 • cooking – gotowanie
 • watching – oglądanie

 

Użycie formy Gerund w zdaniu

Gdyby to jednak było takie proste, nikt nie miałby problemów z prawidłowym użyciem gerund w zdaniu. Kiedy w takim razie używamy tej formy gramatycznej?

 

Jako podmiot w zdaniu, czyli na jego początku. Przykładowo:

 • Reading in English is easy. (czytanie po angielsku jest łatwe)
 • Running is healthy. (bieganie jest zdrowe)
 • Cooking is my favourite activity. (gotowanie to moje ulubione zajęcie)
 • Watching movies is what i like the most (oglądanie filmów to to, co lubię najbardziej)

 

Jako dopełniacz po danych przyimkach :

 • I‘m looking forward to hearing back from you (czekam na wiadomość od ciebie – zwrot ten często jest stosowany w oficjalnej korespondencji)
 • I’m good at diving (jestem dobry w nurkowaniu)
 • My mum had difficulty in finding her keys (moja mama miała problem ze znalezieniem kluczy)

 

W zakazach, jak na przykład :

 • No fishing (zakaz łowienia ryb)
 • No smoking (zakaz palenia)

 

Forma Gerund po danych czasownikach

Największym wyzwaniem w nauce poprawnego stosowania formy Gerund jest zapamiętanie, po których czasownikach ona występuje. O co chodzi? Po niektórych czasownikach zawsze bezpośrednio następuje kolejny, w formie Gerund. Niestety nie ma na to żadnej reguły, po prostu trzeba je zapamiętać. Przykładowe zdania:

 • He stopped talking (On przestał mówić)
 • She started asking me questions (Ona zaczęła zadawać mi pytania)
 • They quit smoking (Oni rzucili palenie)
 • I feel like going out (Mam ochotę wyjść)

 

Forma Gerund występuje ona najczęściej po czasownikach wyrażających preferencje, takich jak love, enjoy, hate itp. Oprócz nich gerund zastosujemy po wielu innych czasownikach – podajemy te najczęściej stosowane:

 

 • admit (przyznać)
 • risk (ryzykować)
 • spend (wydać)
 • stop (przestać, zatrzymać się)
 • suggest (zasugerować)
 • appreciate (docenić)
 • dislike (nie lubić)
 • end up (skończyć)
 • avoid (unikać)
 • be used to (być przyzwyczajonym do robienia czegoś)
 • can’t help (nie móc na coś poradzić)
 • complete (skończyć)
 • permit (pozwolić)
 • quit (rzucić, zrezygnować z)
 • recommend (polecać)
 • consider  (wziąć pod uwagę)
 • delay (odłożyć)
 • imagine (wyobrazić sobie)
 • keep (podtrzymywać (jakiś stan))
 • deny (zanegować)
 • discuss (dyskutować)
 • enjoy (lubić)
 • advise (doradzić)
 • feel like (mieć na coś ochotę)
 • finish (skończyć)
 • forget  (zapomnieć)
 • have (mieć)
 • tolerate (tolerować)
 • understand (rozumieć)
 • escape (uciekać)
 • excuse (przepraszać)
 • look forward to (czekać na coś)
 • mention (wspomnieć)
 • miss (tęsknić, brakować)

 

Oprócz tego, gerund użyjemy po wyrażeniach z przyimkami oraz tzw. phrasal verbs, czyli czasownikach złożonych, składających się z właściwego czasownika + przyimka, takich jak na przykład :

 

 • give up  – poddać się, zaprzestać, zrezygnować
 • congratulate on  – pogratulować z okazji
 • bent on – być zdecydowanym na coś
 • a flair for  – mieć umiejetność, dar robienia czegoś, spryt
 • ashamed of  – być zawstydzonym (czymś)
 • tired of   – być zmęczonym (czymś)

 

Przykładowo :

 

 • I’m tired of working all the time (jestem zmęczony pracowaniem cały czas)
 • I congratulated him on receiving the award (pogratulowałem mu otrzymania nagrody)
 • Are you still bent on changing your job? (Czy dalej jesteś zdecydowany że zmieniasz pracę?)

 

Gerund używamy także po niektórych wyrażeniach takich jak np.

 

 • It’s not worth… – nie warto
 • It’s no use… – nie ma co
 • There’s no point… – nie ma sensu

 

Na przykład :

 • It’s no use crying now when you can’t do anything about it. (Nie ma co płakać, jeśli nic nie możesz z tym zrobić)
 • There’s no point talking to him. (Nie ma sensu z nim gadać)

Kiedy używamy formy Infinitive?

Infinitive to po prostu bezokolicznik. Bezokolicznik, w najprostszych słowach, to forma czasownika, która wyraża daną czynność lub stan w abstrakcyjny sposób, czyli bez określania podmiotu, liczby, rodzaju itp, jak np “robić” “mówić”itp.  Występuje on przykładowo po wyrażeniach takich jak :

 • pretend (udawać)
 • refuse  (odmówić)
 • deserve (zasługiwać)
 • threaten (grozić)
 • to hesitate (wahać się)
 • allow (pozwolić)
 • appear (okazać się)
 • be allowed (wolno)
 • to be unable (nie być w stanie)
 • advise(dawać radę)
 • afford (pozwolić sobie)
 • hope (mieć nadzieję)
 • intend (mieć zamiar)
 • agree (zgodzić się)
 • manage (dać radę)
 • pretend (udawać)
 • promise (obiecywać)
 • refuse (odmawiać)
 • decide (zdecydować)
 • encourage (zachęcić)
 • expect (oczekiwać)
 • remind (przypominać)
 • seem (wydawać się)
 • tell (mówić)
 • invite (zaprosić)

 

Przykładowo :

 

 • Don’t hesitate to tell her the truth. (Nie wahaj się powiedzieć jej prawdy)
 • I didn’t manage to finish the project. (Nie dałem rady skończyć tego projektu)
 • He always pretends to be better than he really is (zawsze udaje lepszego niż jest w rzeczywistości)
 • I expect you to be polite (oczekuje od ciebie, abyś był grzeczny)

 

Ponadto, bezokolicznik wystąpi po słówkach takich jak when, what, who, whether. Na przykład :

 

 • I had no idea what to do (nie miałem pojęcia, co robić)
 • Do you know how to do this exercise? (czy wiesz jak zrobić to ćwiczenie?)

 

 

Bare Infinitive czyli bezokolicznik bez „to”.

Istnieją również konstrukcje, w których nie użyjemy “to” przed bezokolicznikiem. Ta sytuacja ma miejsce na przykład w przypadku wszystkich czasowników modalnych (should, must etc.) z wyjątkiem “have to” (musieć coś zrobić) i “ought to” (powinno się).

 • You must finish it before noon (Musisz skończyć to przed północą.)
 • I should go (Powinienem iść.)
 • He might be in the office. (On może być w biurze)

 

Nie użyjemy “to” również po takich zwrotach jak “had better” i “would rather” (lepiej coś zrobić i woleć). Na przykład :

 • I would rather go home (wolałbym pójść do domu)
 • You had better stay there (lepiej tam zostań)

 

 

Dlaczego prawidłowe ich użycie jest takie ważne?

Oprócz tego, że poprawna komuniacja po angielsku jest ważna sama w sobie i choćby dlatego powinniśmy pamiętać o prawidłowym użyciu tych form, istnieją przypadki, kiedy błędne użycie zmieni sens zdania. 

Niektóre czasowniki zmieniają swoje znaczenie w zależności od tego, czy zastosujemy po nich gerund czy infinitive. Najczęściej używane czasowniki w tego typu konstrukcjach to remember, forget, stop, hate. Przyjrzyjmy się przykładom :

 

Hate + ing (gerund) = nie znosić czegoś, np. :

I hate not knowing what is going on (nienawidzę nie wiedzieć, co się dzieje)

Hate + infinitive = czuć się źle z powodu, że musimy coś zrobić, np. :

I hate to tell you this, but I need to leave now (Wybacz, że muszę ci to powiedzieć, ale muszę teraz wyjść)

 

Remember + ing  (gerund) = pamiętać o czymś, co wydarzyło się kiedyś, mieć wspomnienie z przeszłości, np. :

I remember swimming in the Pacific Ocean (Pamiętam pływanie w Oceanie Spokojnym)

Remember + infinitive = pamiętać o tym, co należy zrobić lub należało zrobić, np. :

I remember to send the mail because my boss asked me to do it for him. (Pamiętam o wysłaniu maila ponieważ mój szef poprosił, abym zrobił to dla niego.)

 

Stop + ing  (gerund) = przestać coś robić, rezygnować z czegoś, np.:

He stopped saying hello to me (Przestał się ze mną witać)

Stop + infinitive = zakończyć jedną czynność aby rozpocząć inną, np.

He stopped to say hello to me (Zatrzymał się aby się ze mną przywitać).

 

Jak widzimy, sama zasada zastosowania gerund i infinitive nie jest aż tak trudna, ale wymaga zrozumienia ich specyfiki i znajomości kilku czasowników, po których występują. Zarówno forma gerund, jak i bezokoliczniki stosowane są powszechnie, więc łatwo będzie nam je wyłapać w rozmowie, piosence, filmie. Polecamy aktywnie połączyć naukę teoretyczną z praktyką – wtedy użycie tych form, a także jakichkolwiek innych w obcym języku nie powinno być żadnym kłopotem.

 

No właśnie, ale jak się tego nauczyć?

Świetnym pomysłem jest otaczanie się jak największą ilością treści po angielsku, tak jak wspomniane wyżej filmy lub piosenki pomogą nam wychwycić zawiłosci angielskiego. Mamy jednak coś również przydatnego! Stworzyliśmy e-booka, którego możecie zakupić pod tym linkiem: Zestaw książek Speaking House . Za 19 zł dostajecie 2 książki: Angielska Gramatyka oraz Angielskie Czasy w Pigułce. W zestawie znajdziecie zagadnienia teoretyczne, ćwiczenia z tłumaczeniami, fiszki ze słownictwem i tematy do konwersacji. Jeżeli szukasz publikacji, która pomoże Ci usystematyzować między innymi Gerund i Infinitive to zapraszamy do zapoznania się z tym zestawem.

 

A może chcesz porozmawiać?

Jeśli uważasz, że przydadzą Ci się konwersacje po angielsku z lektorem, to serdecznie zapraszamy Cię na nasze zajęcia! Możesz umówić się na zajęcia próbne tutaj: Zajęcia próbne w Speaking House. Uczymy przede wszystkim poprzez rozmowę, ale gramatyka również nie jest nam obca. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Dziękujemy za lekturę i mamy nadzieję, że do usłyszenia 🙂

NAJNOWSZE WPISY: