Gerund i Infinitive - jak je stosować? - Speaking House - nauka angielskiego w praktyce!
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Gerund i Infinitive – jak je stosować?

Mimo, że ten dział gramatyczny wydaje się o wiele bardziej niepozorny niż np. mowa zależna, czy tryby warunkowe, nierzadko nastręcza problemów naszym słuchaczom. Nie wynika to z faktu, że jest to szczególnie trudny aspekt angielskiej gramatyki, bardziej z tego, iż użycie ich często bywa nieoczywiste i wymaga znajomości kilku czasowników, po których następuje forma gerund i takich, po których następuje forma infinitive. W tym artykule tłumaczymy jak je stosować i czym w ogóle są.

 

Forma Gerund jako rzeczownik.

W podstawowym sensie, gerund to czasownik zakończony końcówką ING, który działa jak rzeczownik. Nazywany jest czasem rzeczownikiem odczasownikowym. W odróżnieniu jednak od pozostałych, “normalnych” rzeczowników, które pomagają nam określić rzecz lub osobę, gerund opisuje czynność. Problemy z nim polegają niejednokrotnie na tym, że przez wspomnianą końcówkę mylony jest z czasownikiem. Przyjrzyjmy się poniższym przykładom (Choć, jak zapewne wiecie, jesteśmy przeciwnikami bezrefleksyjnego tłumaczenia, a zwolennikami zrozumienia zasad gramatycznych, w tym przypadku właściwym tłumaczeniem dla powyższych będzie :))

 

 • walking – chodzenie
 • reading – czytanie
 • cooking – gotowanie
 • watching – oglądanie

 

Użycie formy Gerund w zdaniu

Gdyby to jednak było takie proste, nikt nie miałby problemów z prawidłowym użyciem gerund w zdaniu. Kiedy w takim razie używamy tej formy gramatycznej?

 

Jako podmiot w zdaniu, czyli na jego początku. Przykładowo:

 • Reading in English is easy. (czytanie po angielsku jest łatwe)
 • Running is healthy. (bieganie jest zdrowe)
 • Cooking is my favourite activity. (gotowanie to moje ulubione zajęcie)
 • Watching movies is what i like the most (oglądanie filmów to to, co lubię najbardziej)

 

Jako dopełniacz po danych przyimkach :

 • I‘m looking forward to hearing back from you (czekam na wiadomość od ciebie – zwrot ten często jest stosowany w oficjalnej korespondencji)
 • I’m good at diving (jestem dobry w nurkowaniu)
 • My mum had difficulty in finding her keys (moja mama miała problem ze znalezieniem kluczy)

 

W zakazach, jak na przykład :

 • No fishing (zakaz łowienia ryb)
 • No smoking (zakaz palenia)

 

Forma Gerund po danych czasownikach

Największym wyzwaniem w nauce poprawnego stosowania formy Gerund jest zapamiętanie, po których czasownikach ona występuje. O co chodzi? Po niektórych czasownikach zawsze bezpośrednio następuje kolejny, w formie Gerund. Niestety nie ma na to żadnej reguły, po prostu trzeba je zapamiętać. Przykładowe zdania:

 • He stopped talking (On przestał mówić)
 • She started asking me questions (Ona zaczęła zadawać mi pytania)
 • They quit smoking (Oni rzucili palenie)
 • I feel like going out (Mam ochotę wyjść)

 

Forma Gerund występuje ona najczęściej po czasownikach wyrażających preferencje, takich jak love, enjoy, hate itp. Oprócz nich gerund zastosujemy po wielu innych czasownikach – podajemy te najczęściej stosowane:

 

 • admit (przyznać)
 • risk (ryzykować)
 • spend (wydać)
 • stop (przestać, zatrzymać się)
 • suggest (zasugerować)
 • appreciate (docenić)
 • dislike (nie lubić)
 • end up (skończyć)
 • avoid (unikać)
 • be used to (być przyzwyczajonym do robienia czegoś)
 • can’t help (nie móc na coś poradzić)
 • complete (skończyć)
 • permit (pozwolić)
 • quit (rzucić, zrezygnować z)
 • recommend (polecać)
 • consider  (wziąć pod uwagę)
 • delay (odłożyć)
 • imagine (wyobrazić sobie)
 • keep (podtrzymywać (jakiś stan))
 • deny (zanegować)
 • discuss (dyskutować)
 • enjoy (lubić)
 • advise (doradzić)
 • feel like (mieć na coś ochotę)
 • finish (skończyć)
 • forget  (zapomnieć)
 • have (mieć)
 • tolerate (tolerować)
 • understand (rozumieć)
 • escape (uciekać)
 • excuse (przepraszać)
 • look forward to (czekać na coś)
 • mention (wspomnieć)
 • miss (tęsknić, brakować)

 

Oprócz tego, gerund użyjemy po wyrażeniach z przyimkami oraz tzw. phrasal verbs, czyli czasownikach złożonych, składających się z właściwego czasownika + przyimka, takich jak na przykład :

 

 • give up  – poddać się, zaprzestać, zrezygnować
 • congratulate on  – pogratulować z okazji
 • bent on – być zdecydowanym na coś
 • a flair for  – mieć umiejetność, dar robienia czegoś, spryt
 • ashamed of  – być zawstydzonym (czymś)
 • tired of   – być zmęczonym (czymś)

 

Przykładowo :

 

 • I’m tired of working all the time (jestem zmęczony pracowaniem cały czas)
 • I congratulated him on receiving the award (pogratulowałem mu otrzymania nagrody)
 • Are you still bent on changing your job? (Czy dalej jesteś zdecydowany że zmieniasz pracę?)

 

Gerund używamy także po niektórych wyrażeniach takich jak np.

 

 • It’s not worth… – nie warto
 • It’s no use… – nie ma co
 • There’s no point… – nie ma sensu

 

Na przykład :

 • It’s no use crying now when you can’t do anything about it. (Nie ma co płakać, jeśli nic nie możesz z tym zrobić)
 • There’s no point talking to him. (Nie ma sensu z nim gadać)

Kiedy używamy formy Infinitive?

Infinitive to po prostu bezokolicznik. Bezokolicznik, w najprostszych słowach, to forma czasownika, która wyraża daną czynność lub stan w abstrakcyjny sposób, czyli bez określania podmiotu, liczby, rodzaju itp, jak np “robić” “mówić”itp.  Występuje on przykładowo po wyrażeniach takich jak :

 • pretend (udawać)
 • refuse  (odmówić)
 • deserve (zasługiwać)
 • threaten (grozić)
 • to hesitate (wahać się)
 • allow (pozwolić)
 • appear (okazać się)
 • be allowed (wolno)
 • to be unable (nie być w stanie)
 • advise(dawać radę)
 • afford (pozwolić sobie)
 • hope (mieć nadzieję)
 • intend (mieć zamiar)
 • agree (zgodzić się)
 • manage (dać radę)
 • pretend (udawać)
 • promise (obiecywać)
 • refuse (odmawiać)
 • decide (zdecydować)
 • encourage (zachęcić)
 • expect (oczekiwać)
 • remind (przypominać)
 • seem (wydawać się)
 • tell (mówić)
 • invite (zaprosić)

 

Przykładowo :

 

 • Don’t hesitate to tell her the truth. (Nie wahaj się powiedzieć jej prawdy)
 • I didn’t manage to finish the project. (Nie dałem rady skończyć tego projektu)
 • He always pretends to be better than he really is (zawsze udaje lepszego niż jest w rzeczywistości)
 • I expect you to be polite (oczekuje od ciebie, abyś był grzeczny)

 

Ponadto, bezokolicznik wystąpi po słówkach takich jak when, what, who, whether. Na przykład :

 

 • I had no idea what to do (nie miałem pojęcia, co robić)
 • Do you know how to do this exercise? (czy wiesz jak zrobić to ćwiczenie?)

 

 

Bare Infinitive czyli bezokolicznik bez „to”.

Istnieją również konstrukcje, w których nie użyjemy “to” przed bezokolicznikiem. Ta sytuacja ma miejsce na przykład w przypadku wszystkich czasowników modalnych (should, must etc.) z wyjątkiem “have to” (musieć coś zrobić) i “ought to” (powinno się).

 • You must finish it before noon (Musisz skończyć to przed północą.)
 • I should go (Powinienem iść.)
 • He might be in the office. (On może być w biurze)

 

Nie użyjemy “to” również po takich zwrotach jak “had better” i “would rather” (lepiej coś zrobić i woleć). Na przykład :

 • I would rather go home (wolałbym pójść do domu)
 • You had better stay there (lepiej tam zostań)

 

 

Dlaczego prawidłowe ich użycie jest takie ważne?

Oprócz tego, że poprawna komuniacja po angielsku jest ważna sama w sobie i choćby dlatego powinniśmy pamiętać o prawidłowym użyciu tych form, istnieją przypadki, kiedy błędne użycie zmieni sens zdania. 

Niektóre czasowniki zmieniają swoje znaczenie w zależności od tego, czy zastosujemy po nich gerund czy infinitive. Najczęściej używane czasowniki w tego typu konstrukcjach to remember, forget, stop, hate. Przyjrzyjmy się przykładom :

 

Hate + ing (gerund) = nie znosić czegoś, np. :

I hate not knowing what is going on (nienawidzę nie wiedzieć, co się dzieje)

Hate + infinitive = czuć się źle z powodu, że musimy coś zrobić, np. :

I hate to tell you this, but I need to leave now (Wybacz, że muszę ci to powiedzieć, ale muszę teraz wyjść)

 

Remember + ing  (gerund) = pamiętać o czymś, co wydarzyło się kiedyś, mieć wspomnienie z przeszłości, np. :

I remember swimming in the Pacific Ocean (Pamiętam pływanie w Oceanie Spokojnym)

Remember + infinitive = pamiętać o tym, co należy zrobić lub należało zrobić, np. :

I remember to send the mail because my boss asked me to do it for him. (Pamiętam o wysłaniu maila ponieważ mój szef poprosił, abym zrobił to dla niego.)

 

Stop + ing  (gerund) = przestać coś robić, rezygnować z czegoś, np.:

He stopped saying hello to me (Przestał się ze mną witać)

Stop + infinitive = zakończyć jedną czynność aby rozpocząć inną, np.

He stopped to say hello to me (Zatrzymał się aby się ze mną przywitać).

 

Jak widzimy, sama zasada zastosowania gerund i infinitive nie jest aż tak trudna, ale wymaga zrozumienia ich specyfiki i znajomości kilku czasowników, po których występują. Zarówno forma gerund, jak i bezokoliczniki stosowane są powszechnie, więc łatwo będzie nam je wyłapać w rozmowie, piosence, filmie. Polecamy aktywnie połączyć naukę teoretyczną z praktyką – wtedy użycie tych form, a także jakichkolwiek innych w obcym języku nie powinno być żadnym kłopotem.

 

NAJNOWSZE WPISY: