Let's talk about the future! Kompleksowy poradnik o czasach przyszłych w języku angielskim - Speaking House - nauka angielskiego w praktyce!Gramatyka
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Let’s talk about the future! Kompleksowy poradnik o czasach przyszłych w języku angielskim

Czas porozmawiać o naszych planach! Jeśli stosowanie odpowiednich czasów przyszłych w języku angielskim stanowi dla Ciebie problem, koniecznie przeczytaj ten artykuł.  Rozwiewamy wątpliwości co do zastosowania wszystkich konstrukcji, jak i również adverbial time clauses (czyli zdań okolicznikowych czasu). Zawarliśmy tutaj wszystkie czasy przyszłe, więc jest to kompleksowy poradnik po którym nic Cię nie zaskoczy 🙂

 

Użycie „To be going to (do something)”

1) Kiedy mówimy o swoich planach (gdy już zdecydowaliśmy, że coś zrobimy w przyszłości).

I’m going to visit my mum tomorrow. (Jutro odwiedzę moją mamę = mam zamiar ją odwiedzić)

I’m going to sell my car. (Sprzedam mój samochód = mam zamiar go sprzedać, podjąłem taką decyzję)

 

2) Kiedy stwierdzamy, że coś wydarzy się w przyszłości, bazując na sytuacji w teraźniejszości ( tzw. present evidence).

The sky is overcast. It is going to rain. (Niebo jest zachmurzone. Będzie padać.)

It’s raining. You’re going to get wet. (Pada deszcz. Zmokniesz.)

Leave this glass! You’re going to knock it over! (Zostaw tę szklankę! Przewrócisz ją!)

 

Konstrukcja „To be going to (do something)”

Zdania twierdzące:

Wykonawca czynności (subject) + to be (odmieniony!) + going to + czasownik w bezokoliczniku (infinitive)

Po bezokoliczniku oczywiście możemy mieć jeszcze dopełnienie bliższe i dalsze (czyli dla kogo/czego jest wykonywana czynność oraz np. rzeczownik, który łączy się z tą czynnością, jak to buy  flowers – kupić kwiaty), oraz okoliczniki (sposobu, miejsca i czasu – w takiej kolejności).

I am going to buy flowers for my mom tomorrow. (Jutro zamierzam kupić kwiaty dla mojej mamy.)

 

Pytania:

Tworzymy poprzez inwersję, czyli zamianę to be z osobą. Możemy mieć na początku zaimek pytający (what, why, when, how itd.), jeśli jest to pytanie otwarte (na które nie możemy odpowiedzieć po prostu tak lub nie).

Is she going to eat dinner? (Czy ona ma zamiar zjeść obiad?)

Odpowiadamy krótko poprzez czasownik to be: Yes, she is./No, she isn’t.

When is he going to come? (Kiedy on przyjdzie?)

 

Przeczenia:

Tworzymy poprzez dodanie “not” do czasownika to be:

She isn’t (= is not) going to eat dinner. (Ona nie zje obiadu.)

I’m not going to visit you. (Nie odwiedzę cię.)

 

 

Użycie Future Simple (will do)

Future simple czyli czas przyszły prosty jest dość uniwersalny; możemy go zastosować w takich przypadkach:

 

 

1) Decyzje spontaniczne, podjęte w chwili mówienia.

It’s cold. I’ll close the window. (Jest zimno. Zamknę okno.)

These bags must be heavy! I’ll help you carry them. (Te torby muszą być ciężkie! Pomogę ci je ponieść.)

I’m exhausted! I don’t think I’ll go out tonight. (Jestem wyczerpany! Nie sądzę, że wyjdę z domu dziś wieczorem.)

 

 

2) Oferty, obietnice, prośby, groźby:

I will help you carry these bags. (Pomogę ci nieść te torby.)

I promise I will never leave you. (Obiecuję, że nigdy cię nie zostawię.)

Will you stay with me? (Zostaniesz ze mną?)

I will hurt you if you reveal my secret! (Zranię cię, jeśli wyjawisz moją tajemnicę!)

 

 

3) Gdy zgadzamy się na coś lub gdy odmawiamy.

Can you help me? (Możesz mi pomóc?)

Sure, I will help you. (Pewnie, pomogę ci.)

We’ve been trying to persuade her, but she says she won’t come. (Próbowaliśmy ją przekonać, ale mówi, że nie przyjdzie.)

 

 

4) Kiedy stwierdzamy, że coś wydarzy się w przyszłości, bazując na naszej intuicji.

Często używamy tu wyrażeń typu I think/I believe (that)  (uważam, że…), probably (prawdopodobnie), maybe/perhaps (być może) etc.

 

Do you think she will come? (Uważasz, że przyjdzie? MIND YOU: gdy pytanie zaczynamy pytając o opinię Do you think (that)… to nie zamieniamy miejscami will z osobą, czyli nie stosujemy inwersji)

I believe she will pass the exam. (Myślę, że zda egzamin = tak mi się wydaje)

Perhaps we will go to Japan next month. (Być może pojedziemy do Japonii w przyszłym miesiącu.)

I will probably fail. (Prawdopodobnie odniosę porażkę.)

 

Porównajmy te 2 zdania:

The sky is overcast. It’s going to rain. (Będzie padać – stwierdzam ten fakt na podstawie okoliczności, czyli zachmurzonego nieba.)

I think it will rain. (Myślę, że będzie padać – tak mi się wydaje, choć żadne okoliczności na to nie wskazują.)

 

 

5) Will dla teraźniejszości? Tak! Możemy użyć will, gdy mówimy, że wydaje nam się, że coś teraz się dzieje/ktoś coś teraz robi.

Where is Anna? (Gdzie jest Anna?) She’ll be upstairs. (= pewnie jest na górze)

 

Czasem różnica pomiędzy użyciem will a going to jest bardzo niewielka. Żeby lepiej ją sobie zobrazować, rozważmy poniższy przykład:

Mark is talking to John: (Mark rozmawia z Johnem)

Let’s go to the cinema! (Chodźmy do kina! – spontaniczna decyzja)

Great idea! We’ll meet at 5. (Świetny pomysł! Spotkajmy się o 17.)

Later John meets Chris: (Później John spotyka Chrisa):

We have decided to go the cinema. We’re going to meet at 5pm. (Zdecydowaliśmy, że idziemy do kina. Spotkamy się o 17. – decyzja podjęta wcześniej)

 

Konstrukcja Future Simple

Zdania twierdzące:

podmiot (subject) + will + bezokolicznik (infinitive) + reszta zdania (czyli np. dopełnienie/a i okoliczniki)

UWAGA: I will = I’ll (tak jak she will = she’ll itd.)

I’ll help you. (Pomogę ci.)

We’ll see each other tomorrow. (Zobaczymy się jutro.)

 

Pytania:

Pytania tworzymy poprzez inwersję, czyli will zamieni się miejscami z podmiotem. Dodatkowo możemy mieć na początku zaimek pytający (when, what, why etc.), kiedy pytanie jest otwarte.

Will you help me? (Pomożesz mi? – pytanie typu tak/nie)

Odpowiadamy: Yes, I will./No, I won’t.

When will we see each other? (Kiedy się zobaczymy? – pytanie otwarte)

 

Przeczenia:

Przeczenia tworzymy poprzez dodanie “not” do will.

UWAGA: will not = won’t

I won’t help/will not help you. (Nie pomogę ci.)

We won’t see each other tomorrow. (Nie spotkamy się jutro.)

 

UWAGA 2: won’t wymawiamy tak samo jak want (chcieć), dlatego bardzo ważne jest to, aby zawsze pamiętać o przyimku to po want, gdy mówimy, że chcemy coś zrobić. Porównajmy:

I won’t do it. (Nie zrobię tego.)

I want to do it. ( Chcę to zrobić – want + to + bezokolicznik.)

*I want do it. ( niepoprawne – w rozmowie nasz rozmówca pomyśli, że chodzi nam o won’t)

 

UWAGA 3:  Dla pierwszej osoby liczby pojedynczej i mnogiej (I/we) możemy użyć shall zamiast will.

I shall/will see you tomorrow. – Zobaczymy się jutro.

We shall/will help you. – Pomożemy wam.

shall not = shan’t

We shan’t/won’t help you. – Nie pomożemy wam.

 

Ponadto, shall często używamy wtedy, gdy coś oferujemy lub proponujemy:

Shall I open the window? – Mógłbym otworzyć okno?

Shall we meet at 5pm? – Spotkamy się o 17?

 

 

Present Continuous w odniesieniu do przyszłości

Jak zapewne wiecie, czasu present continuous używamy, aby mówić o czynnościach, które wykonujemy w danej chwili (I am writing a letter at the moment – piszę list w tej chwili).

Możemy także użyć tego czasu, aby odnieść się do przyszłości. Znaczenie jest podobne do be going to – tu również mówimy o naszych planach, choć oprócz podjętej decyzji zazwyczaj poczyniliśmy również jakieś przygotowania, aby te plany zrealizować. Porównajmy dwie poniższe sytuacje:

I’m going to visit my mum tomorrow. I’ve already decided. (Odwiedzę jutro moją mamę. Już zdecydowałem. – zdecydowałam, że ją odwiedzę, więc mam zamiar to zrobić, ale być może jeszcze nie dzwoniłam do niej, aby ją poinformować.)

I’m visiting my mum tomorrow. I’ve already called her. (Jutro odwiedzam moją mamę. Już do niej dzwoniłem. = umówiliśmy się, czyli wykonałam krok ku realizacji tych planów)

I’m seeing this film at the cinema tomorrow. I’ve bought the tickets. (Jutro zobaczę ten film w kinie. Już mam bilety.)

I’m going to see this film at the cinema tomorrow. (Jutro zobaczę ten film w kinie = taki mam zamiar = być może jeszcze nie kupiłem biletów, informujemy o naszej decyzji.)

 

Zastosowanie czasu Future Continuous (will be doing):

1) Gdy mówimy, że o danej porze ktoś będzie w trakcie wykonywania jakiejś czynności.

This time next week she will be lying on the beach. = o tej porze w przyszłym tygodniu ona będzie leżeć na plaży = będzie w trakcie wykonywania tej czynności

At 5pm tomorrow they will be eating dinner. = o 17 jutro oni będą jedli obiad = będą w trakcie posiłku

 

2) Podobnie do be going to, gdy mówimy o zaplanowanych, oczekiwanych czynnościach.

Lewandowski won’t be playing in the next match. (Lewandowski nie zagra w następnym meczu)

The president will be talking to the minister tomorrow. (Prezydent jutro będzie rozmawiał z ministrem.)

 

3) W uprzejmych pytaniach o czyjeś plany. Zauważmy różnicę pomiędzy future simple i continuous:

Will you stay here? (Czy zostaniesz tu? – rozmówca może to uznać za prośbę z naszej strony)

Will you be staying here? (Czy zostajesz tu? – pytanie o plany rozmówcy)

 

4) Przypuszczenia na temat teraźniejszości lub przyszłości (podobnie do future simple).

If you want to call Ann, you should do it now. She’ll be going to work soon. (Jeśli chcesz zadzwonić do Ann, powinieneś zrobić to teraz. Niedługo będzie szła do pracy. = zazwyczaj o tej porze idzie do pracy).

 

Konstrukcja Future Continuous

Budowa zdania twierdzącego:

subject + will be + czasownik z końcówką -ing (gerund) + reszta zdania

She will be working in her office. (Będzie pracowała w biurze.)

 

Pytania:

Tworzymy poprzez inwersję (zamiana will miejscami z podmiotem):

Will she be working in her office? (Będzie pracowała w biurze?)

Odpowiadamy: Yes, she will./No, she won’t.

Na początku pytania może stać zaimek pytający (what, when, why, how etc.), gdy pytanie jest otwarte.

When will she be working in her office? (Kiedy będzie pracowała w biurze?)

 

Przeczenia:

Tutaj dodajemy not  do will (jak w future simple):

She won’t be working in the office. (Nie będzie pracowała w biurze.)

 

Zastosowanie czasu Future Perfect Simple (will have done)

1) Gdy mówimy, że jakaś czynność zostanie ukończona przed danym momentem w przyszłości (z wyrażeniami podanymi powyżej).

The film will have finished by 6. (Film skończy się przed 18.)

By the time you arrive, the children will have gone to bed. (Do czasu gdy przyjedziesz, dzieci już pójdą do łóżka = pójdą zanim on przyjedzie)

2) Gdy mówimy, że w danym momencie w przyszłości coś będzie już trwało przez pewien określony czas.

Next month I will have worked here for 4 years. (W następnym miesiącu będę tu już pracował 4 lata = miną 4 lata odkąd tu zacząłem pracować)

Next year I will have known your sister for 5 years. (W przyszłym roku będę znał twoją siostrę już 5 lat)

 

 

Konstrukcja czasu Future Perfect Simple (will have done)

Budowa zdania twierdzącego:

subject + will have + past participle (-ed lub 3. forma czasownika) + reszta zdania

Na początku zdania możemy mieć następujące wyrażenia:

Next month/year/week (w następnym miesiącu/roku/tygodniu etc.)

By the time something happens, … (Do czasu aż coś się wydarzy, …) (by the time + present simple)

By 5pm – do 17 … / przed 17…

Before – przed

By the time you get here, we will have eaten dinner. (Do czasu gdy tu dotrzesz, zjemy już obiad.)

 

Pytania tworzymy, oczywiście, poprzez inwersję:

Will you have eaten dinner by the time we get here? (Zjesz obiad do czasu gdy tu dotrzemy?)

Yes, I will. /No, I won’t.

 

W przeczeniu musimy dodać not do will:

We won’t have eaten dinner by the time you get here. (Nie zjemy obiadu do czasu gdy przyjedziesz)

Zauważ, że jeśli by the time… występuje w środku zdania, to nie stawiamy przecinka.

Zastosowanie czasu Future Perfect Continuous (will have been doing)

Future perfect continuous stosujemy, gdy chcemy podkreślić, jak długo dana czynność będzie trwała do konkretnego momentu w przyszłości.

Next month we will have been saving money for 2 years. (W następnym miesiącu miną dwa lata odkąd oszczędzamy pieniądze.)

Before he comes, we will have been waiting here for ages. (Będziemy czekać wieki zanim przyjdzie.)

Konstrukcja czasu Future Perfect Continuous

Budowa zdania twierdzącego:

subject + will have been + czas. -ing + reszta zdania

Na początku możemy mieć wyrażenia charakterystyczne również dla czasu future perfect simple, znajdujące się powyżej.

Pytania tworzymy, naturalnie, poprzez inwersję. Na początku pytania może stać zaimek pytający.

How long will you have been saving money next month? (Jak długo już będziesz oszczędzać pieniądze w przyszłym miesiącu?)

Przeczenia tworzymy poprzez dodanie not do will.

 

Present Simple w odniesieniu do przyszłości

Wiemy doskonale, że tego czasu używamy, aby mówić o faktach czy czynnościach powtarzających się. Co więcej, zastosujemy ten czas, kiedy mowa o harmonogramach, repertuarach (np. kin) czy rozkładach jazdy. Możemy nawet użyć go do wyrażania swoich planów, jeśli traktujemy je jako część jakiegoś harmonogramu (są ustalone).

Przykładowe zdania:

I start my new job on Monday. = zaczynam nową pracę w poniedziałek (według harmonogramu)

The train leaves at 5am. = pociąg odjeżdża o 5

The film starts in 20 minutes. = film zaczyna się za 20 minut (według repertuaru)

What time do you finish your work tomorrow?  = o której kończysz pracę jutro? (według twojego harmonogramu pracy)

Adverbial time clauses – zdania okolicznikowe czasu

Zdania te, odpowiadające na pytania kiedy? jak długo?, wprowadzają m.in. spójniki:

after (po), as (podczas), as long as (dopóki), as soon as (jak tylko), before (zanim),

by the time (do czasu gdy), till / until (dopóki), when (kiedy), while (podczas, kiedy)

 

Zdanie tego typu składa się z dwóch części – nadrzędnej, najczęściej w czasie przyszłym (np. future simple) i zdania podrzędnego ze spójnikiem. Gdy odnosimy się do przyszłości, po tych spójnikach stosujemy czas  PRESENT SIMPLE (nie używamy will!).

 

I will call you when I get home. (Zadzwonię do ciebie, gdy wrócę do domu.) = when I get home to zdanie podrzędne okolicznikowe czasu

You can stay here as long as you want. (możesz tu zostać jak długo chcesz)

Before I die, I want to do so many things! (Zanim umrę chcę zrobić tak wiele rzeczy!)

I won’t stop singing until you ask me to. (Nie przestanę śpiewać, dopóki mnie o to nie poprosisz.)

What are you going to do while I’m on holiday? (Co masz zamiar zrobić, kiedy będę na wakacjach?)

I’ll pay the debt as soon as I get my salary. (Jak tylko dostanę wypłatę, spłacę dług.)

 

UWAGA: Gdy zdanie podrzędne jest na początku zdania głównego, to oddzielamy je przecinkiem od zdania nadrzędnego, ale jeśli jest na końcu zdania głównego, to nie stawiamy przecinka przed spójnikiem.

Before you come, I will do the dishes. (Pozmywam naczynia, zanim przyjdziesz.)

I’ll do the dishes before you come.

 

Co więcej, po spójnikach after, as soon as, when  możemy użyć czasu present perfect, aby podkreślić, że czynność zostanie ukończona (wykonana) do danego momentu w przyszłości.

I will call you when I have written the essay. (zadzwonię do ciebie, jak napiszę esej = gdy esej już będzie skończony)

I’ll come to the party after I’ve finished my homework. (= najpierw skończę pracę domową, a potem przyjdę na imprezę)

You’ll feel better as soon as you’ve eaten something. (= zjesz coś i poczujesz się lepiej)

 

A na koniec..

The devil’s not as black as he’s painted, right? (Nie tak diabeł straszny, prawda?) Najlepszym sposobem na opanowanie tych konstrukcji jest oczywiście używanie ich podczas mówienia – practice makes perfect (praktyka czyni mistrza)! Mam nadzieję, że od dziś już użycie czasów przyszłych w języku angielskim nie będzie dla nikogo stanowiło dużego problemu! 🙂  Jeśli chcesz jednak poćwiczyć samodzielnie to mamy coś dla Ciebie! Przygotowaliśmy zestaw e-booków, dzięki którym możesz opanować praktycznie całą angielską gramatykę. A to wszystko w cenie kawy w Starbucksie 😉 Zapraszam Cię tutaj, aby dowiedzieć się więcej: https://speakinghouse.pl/ksiazkagramatyka/.

 

NAJNOWSZE WPISY: