Przymiotniki i przysłówki w angielskim - poradnik - Speaking House - nauka angielskiego w praktyce!
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Przymiotniki i przysłówki w angielskim – poradnik

Niepoprawny zwrot „If I remember good” to jeden z wariantów, który słyszę na porządku dziennym. Temat przymiotników i przysłówków wydaje się być dziecinnie prosty i z tego względu niewiele osób uznaje go za warty uwagi. Niemniej jednak, mylenie przymiotników z przysłówkami nie pomoże nam wypaść dobrze podczas spotkania biznesowego czy rozmowy z native speakerami. Z czasem, szczególnie, gdy mówimy, najprostsze zasady gramatyczne ulatują nam z pamięci i dlatego dziś sobie przypomnimy, kiedy musimy użyć przysłówka, a kiedy przymiotnika. Zapraszam do lektury! 🙂

 

He’s taller than me

Zarówno przysłówki jak i przymiotniki możemy stopniować. W przypadku przymiotników jednosylabowych, dodajemy końcówkę -er w stopniu wyższym i -est w stopniu najwyższym. Przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym stawiamy przedimek określony the.

 • She is smart. – Ona jest mądra.
 • But her sister is smarter. – Ale jej siostra jest mądrzejsza.
 • Their brother thinks he is the smartest. – Ich brat myśli, że jest najmądrzejszy.

 

Jeśli przymiotnik kończy się na -e, dodajemy tylko -r lub -st. Jeśli od tyłu nasz przymiotnik zakończony jest na spółgłoskę-samogłoskę-spółgłoskę, to podwajamy ostatnią literkę.

 • She is nice. Her sister is nicer. Their brother is the nicest. – Ona jest miła. Jej siostra jest milsza. Ich brat jest najmilszy.
 • He is tall. I’m taller than him. My sister is the tallest. – On jest wysoki. Ja jestem wyższa niż on. Moja siostra jest najwyższa.

 

Jak widać w przykładzie powyżej, porównujemy w stopniu wyższym za pomocą słówka than (niż, od). Jeśli występuje po nim zaimek, musi być to zaimek w dopełnieniu (me, you, him, her, it, us, them) lub zaimek podmiotu + czasownik posiłkowy (w zależności od czasu użytego w zdaniu, np. w czasie Present Perfect to have/has: I have met nicer people than he has. – Spotykałam dotychczas milsze osoby niż on [spotykał]).

 

Jeśli przymiotnik kończy się na -y, a przed nim jest spółgłoska, to wyrzucamy „y” i dodajemy końcówki -ier, -iest.

 • She is a lovely person. – Urocza z niej osoba.
 • Her sister is lovlier. – Jej siostra jest bardziej urocza.
 • Their brother is the lovliest. – Ich brat jest najbardziej uroczy.

 

Przymiotniki dwusylabowe i dłuższe stopniujemy opisowo. Przed przymiotnikiem w stopniu wyższym stawiamy „more”, a przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym stawiamy „the most”. Tu nie dodajemy żadnych końcówek.

 • She is beautiful. – Ona jest piękna.
 • Her sister is more beautiful. – Jej siostra jest piękniejsza.
 • She is the most beautiful girl I have ever seen. – Jest najpiękniejszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek widziałem.

 

Tak samo stopniujemy przysłówki zakończone na -ly:

 • You walk slowly. – Ty chodzisz wolno.
 • He walks more slowly. – On chodzi wolniej.
 • She walks the most slowly. – Ona chodzi najwolniej.

 

A że bez wyjątków byłoby nudno 🙂 oto niektóre z nich:

 • good/well – better – the best (dobry, dobrze – lepiej, lepszy – najlepszy, najlepiej)
 • bad/badly – worse- the worst (zły, źle – gorzej, gorszy – najgorzej, najgorszy)
 • far – further/farther – the furthest/farthest (daleko, daleki – dalszy, dalej – najdalszy, najdalej)

Przymiotnik czy przysłówek?

Kiedy opisujemy rzeczownik w zdaniu, używamy przymiotnika, odpowiadającego na pytania: „jakie, jaka, jakie?”. Kiedy opisujemy czasownik, zastosujemy przysłówek, odpowiadający na pytania: „jak? w jaki sposób?”. Porównajmy:

 • He speaks fluent German. – On mówi płynnym niemieckim.
 • He speaks German fluently. – On mówi płynnie po niemiecku.

Jak widzimy w powyższych przykładach, przysłówki (adverbs) zazwyczaj wędrują na koniec zdania (często zgodnie ze schematem: czasownik + rzeczownik +przysłówek), a przymiotniki (adjectives) stoją przed rzeczownikiem, który określają. Może poprzedzać je przedimek:

 • He wrote a beautiful letter. – Napisał piękny list.
 • The beautiful letter he wrote arrived today. – Piękny list, który napisać, przybył dziś.

 

A truly wonderful wooden cottage

Przysłówki mogą modyfikować przymiotniki, które z kolei modyfikują rzeczowniki. Musimy jednak pamiętać o odpowiedniej kolejności przymiotników. Zawsze zaczynamy od naszej opinii (beautiful, ugly, wonderful etc.), a potem opisujemy „faktyczne”cechy rzeczownika. Warto zapamiętać schemat SASCOM, gdzie: S – size (rozmiar), A – age (wiek), S – shape (kształt), C – colour (kolor), O – origin (pochodzenie), M – material (materiał), np:

 

 • a beautiful big old English wooden house – piękny, duży, stary, angielski, drewniany dom

 

Nie brzmi to zbyt naturalnie, więc zazwyczaj tych przymiotników mamy przed rzeczownikiem znacznie mniej, możemy np. powiedzieć:

 

 • This big old wooden house we saw in England was beautiful! – Ten duży drewniany dom, który widzieliśmy w Anglii, był piękny!

 

Co więcej, przysłówki mogą modyfikować przymiotniki, np:

 • I’m terribly sorry. – Bardzo mi przykro.
 • It’s prohibitively expensive! – To strasznie drogie!
 • He’s an extremely good man. – On jest bardzo dobrym mężczyzną.
 • This was surprisingly easy. – To było zadzwiająco łatwe.

 

You look nice, it smells good

Niestety – polskie tłumaczenie nie zawsze jest dobrym wskaźnikiem, czy powinniśmy wybrać przysłówek czy przymiotnik. Pamiętajmy, że zawsze stawiamy przymiotnik w języku angielskim po następujących czasownikach: be, feel, taste, look, sound.

 • You look beautiful. – Wyglądasz pięknie.
 • I don’t feel good. – Nie czuję się dobrze.
 • This soup tastes great! – Ta zupa świetnie smakuje!
 • This music sounds nice. – Ta muzyka fajnie brzmi.

 

 

Hard vs. hardly

Przysłówki zazwyczaj tworzymy poprzez dodanie końcówki -ly do przymiotnika.

 • beautiful – beautifully (piękny – pięknie)
 • quick – quickly (szybki – szybko)
 • serious – seriously (poważny – poważnie)
 • quiet – quietly (cichy – cicho)
 • bad – badly (zły – źle)

 

Oczywiście, są wyjątki. Hard i late są zarówno przysłówkami, jak i przymiotnikami, a dodanie do nich końcówki -ly zmienia ich znaczenie. Hardly możemy przetłumaczyć jako „prawie”, a lately jest często stosowane z czasem present perfect i oznacza „ostatnio”.

 

 • This is hard work. – To ciężka praca.
 • He always works hard. – On zawsze ciężko pracuje.
 • I hardly ever see her. – Prawnie nigdy jej nie widuję.
 • You are late. – Jesteś spóźniony.
 • I got up late. – Obudziłem się późno.
 • I haven’t seen her lately. – Ostatnio jej nie widziałem.

 

Hardly możemy również zastosować przed czasownikiem, gdy chcemy powiedzieć, że ktoś czegoś praktycznie nie zrobił, nie włożył w coś dużo wysiłku. Przeciwieństwem będzie hard. Porównajmy:

 

 • You keep thinking about changing your job but you’ve hardly done anything! – Ciągle myślisz o zmianie pracy, ale praktycznie nic nie zrobiłeś!
 • He is trying hard to change his job. – Bardzo się stara zmienić pracę.

 

It’s hardly surprising!

Możemy zastosować hardly przed przymiotnikiem lub rzeczownikiem w celu emfazy, zazwyczaj w negatywnym znaczeniu.

 • He’s always been lazy. It’s hardly surprising he doesn’t have a job! – Zawsze był leniwy. Nie dziwi mnie w ogóle, że nie ma pracy!
 • That he doesn’t have a job is hardly a surprise. – Żadna to niespodzianka, że nie ma pracy.

 

Możemy również użyć hardly z any/anywhere/anyobody/etc. Na przykład:

 • Hardly anybody came to the party. – Prawie nikt nie przyszedł na przyjęcie.
 • Hardly any pears are left. – Prawie żadne gruszki nie zostały.

 

Jak widzimy w powyższych zdaniach, hardly ma negatywny wydźwięk i nie używamy w tych konstrukcjach przeczenia w języku angielskim.

 

Lovely, lonely, friendly

Niektórzy przymiotniki kończą się na -ly. Nie utworzymy z nich przysłówka, ale możemy dodać słówko „manner” lub „way”, aby powiedzieć „w… sposób”. Takimi przymiotnikami są np.: friendly (przyjacielski), lonely (samotny),  lovely (uroczy), silly (głupiutki), elderly (w podeszłym wieku), lively (żywy, skoczny).

 • She laughed in a silly way. – Zaśmiała się głupkowato.
 • He smiles in a lovely manner. – Uroczo się uśmiecha.

 

You’re boring. I’m bored.

Warto wspomnieć tu o przymiotnikach z końcówkami -ed oraz -ing. Jeśli przymiotnik kończy się -ed, odnosi się do uczuć osoby mówiącej. Natomiast jeśli kończy się -ing, to opisuje daną rzecz, osobę inną niż podmiot, sytuację etc. Porównajmy:

 • This book is boring. – Ta książka jest nudna.
 • I am bored! – Jestem znudzony.
 • I feel exhausted! – Jestem wykończony.
 • The trip was exhausting. – Ta podróż była wyczerpująca.

Od przymiotników zakończonych końcówkami -ed nie tworzymy przysłówków.

 

Jak się tego wszystkiego nauczyć?

I to już koniec naszego poradnika. Mam nadzieję, że rozwiałam wszelkie wątpliwości co do powyższych tematów. Wiem jednak, że bez praktyki ciężko jest to wszysto zapamiętać. Dlatego zapraszam Cię do przećwiczenia przymiotników i przysłówków z naszym zestawem e-booków! Przygotowaliśmy kilkaset stron opracować teoretycznych, ćwiczeń z tłumaczeniami, poradników, tematów do konwersacji i fiszek. Oprócz rozdziału Adjectives & Adverbs znajdziesz tam praktycznie całą angielską gramatykę. Możesz dowiedzieć się więcej klikając w ten odnośnik: https://speakinghouse.pl/ksiazkagramatyka/ Dziękuję bardzo za lekturę i do zobaczenia w kolejnym poście 🙂

NAJNOWSZE WPISY: