Przymiotniki i przysłówki w angielskim - Speaking House blog
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Przymiotniki i przysłówki w angielskim

Przymiotniki i przysłówki w języku angielskim często sprawiają wam nie lada kłopot. Szczególnie jeżeli przychodzi do użycia jakiejś formy nieregularnej (ech te angielskie wyjątki), lub stworzenia formy stopniowanej. Jednak z pomocą przychodzi kilka zasad i reguł, które odrobinę rozjaśniają nam użycie i tworzenie tych części mowy. Dlatego w dzisiejszym wpisie postaram się wam przybliżyć wszystkie tajniki przymiotników i przysłówków w angielskim. Zapraszam!

 

przymiotniki i przysłówki w książkach

Przymiotniki i przysłówki – definicje

Przymiotniki i przysłówki to dwie z czterech głównych klas wyrazów w języku angielskim, obok rzeczowników i czasowników. Pierwsze z nich opisują cechy osób i rzeczy. Słowa takie jak poor (biedny), blue (niebieski) i interesting (interesujący) są przymiotnikami. Bardzo ważnym jest, że w przeciwieństwie do wielu innych języków, przymiotniki w języku angielskim nie odmieniają się (zgadzają się) z rzeczownikiem, który modyfikują. Spójrz na przykład poniżej:

 

 • All new foreign students are welcome to join the clubs and societies. – Wszyscy nowi studenci zagraniczni są mile widziani jako członkowie klubów i stowarzyszeń.
 • NOT: „All new foreigns students

 

Przysłówki natomiast określają czas, miejsce, sposób, stopień lub częstotliwość wydarzenia lub czynności, np. slowly (wolno), lightly (lekko), czy rudely (niegrzecznie). Tym mianem określamy słowo lub zestaw słów, które modyfikują czasowniki, przymiotniki lub inne przysłówki. Pełnią one wiele  różnych funkcji i mogą zajmować różne miejsca w zdaniu. Zazwyczaj formujemy je poprzez dodanie do przymiotnika końcówki -ly. Spójrz na przykłady:

 

 • slow (wolny) – slowly (wolno)
 • bad (zły) – badly (źle)
 • quick (szybki) – quickly (szybko)

 

Póki co przedstawiłam wam bardzo ogólne informacje na temat przymiotników i przysłówków. W dalszej części skupimy się na bardziej szczegółowych informacjach, także zapraszam do dalszej lektury.

przymiotniki i przysłówki w angielskim

Przymiotniki – stopniowanie

To, co może sprawiać największe kłopoty w przypadku przymiotników jest ich stopniowanie. Tak jak w polskim, w angielskim również 3 stopnie: positive form (stopień równy), comparative form (stopień wyższy) oraz superlative form (stopień najwyższy). 

Stopnia wyższego przymiotników używamy, kiedy porównujemy rzeczy lub osoby. Aby utworzyć stopień wyższy przymiotników jednosylabowych, musimy dodać do nich końcówkę erSpójrz na przykłady:

 

 • fast (szybki)- faster (szybszy)
 • short (niski) – shorter (niższy)
 • tall (wysoki) – taller (wyższy)

 

Stopnia najwyższego używamy, gdy mówimy, że ktoś lub coś jest „naj… ” spośród innych rzeczy/osób. Tutaj dodajemy końcówkę –est do przymiotnika, oraz stawiamy przed nim przedimek określony the. Spójrz na przykłady:

 

 • fast (szybki)- the fastest (najszybszy)
 • short (niski) – the shortest (najniższy)
 • tall (wysoki) – the tallest (najwyższy)

 

Niestety nie jest to zawsze takie proste i kończy się na dodaniu końcówki –er lub –est. Poniżej znajdziesz listę przypadków, w których sprawa ma się nieco inaczej:

 

 • gdy przymiotnik kończy się na -e to dodajemy tylko -r lub -st (nice, nicer the nicest —> miły, milszy, najmilszy)
 • gdy przymiotnik kończy się na -y to ucinamy -y i dodajemy –ier lub –iest: (friendly, friendlier, the friendliest —> przyjazny, bardziej przyjazny, najbardziej przyjazny)
 • kiedy jednosylabowy przymiotnik kończy się na zbitkę samogłoska + spółgłoska to podwajamy ostatnią literkę (big, bigger, the biggest —> duży, większy, największy)

 

Jeżeli natomiast przymiotnik jest długi, to znaczy, że ma więcej niż jedną sylabę, to sprawa staję się o wiele prostsza. Nasz przymiotnik pozostaje bez zmian, natomiast dopisujemy przed nim słówko “more” w stopniu wyższym, a “the most” w stopniu najwyższym. Zerknij na przykłady:

 

 • beautiful, more beautiful, the most beautiful – piękny, piękniejszy, najpiękniejszy
 • dangerous, more dangerous, the most dangerous – niebezpieczny, bardziej niebezpieczny, najbardziej niebezpieczny

 

przymiotniki i przysłówki w książkach

Stopniowanie przymiotników – wyjątki

Niestety, jak to z angielskim bywa, istnieją też wyjątki. Niektóre przymiotniki stopniują się w sposób nieregularny. Oto kilka przykładów:

 

 • good (dobry) – better (lepszy) – the best  (najlepszy)
 • bad (zły) – worse (gorszy) – the worst (najgorszy)
 • far (daleki) – farther/further (dalszy) – the furthest/farthest (najdalszy)

 

Nauczyliśmy się już stopniować „w górę”, ale czy można też spróbować stopniowania „w dół”? Otóż, jak najbardziej.  W tym wypadku przed każdym przymiotnikiem w stopniu wyższym stawiamy “less”, natomiast w stopniu najwyższym “the least”. Nie dodajemy żadnych końcówek (nawet do jednosylabowych przymiotników). Spójrz na przykłady:

 

 • nice (miły) – less nice (mniej miły) – the least nice (najmniej miły)
 • beautiful (piękny) – less beautiful (mniej piękny) – the least beautiful 
  (najmniej piękny)

 

 

Przysłówki – formy i stopniowanie

Tak jak było już wspomniane wcześniej, przysłówków używamy, aby opisać, w jaki sposób ktoś coś robi. Większość z nich formujemy poprzez dodanie do przymiotnika końcówki –ly. Pewnie już domyślasz się, że tu, jak w przypadku niektórych czasowników czy przymiotników, również mogą zachodzić pewne zmiany w pisowni. Zerknij na przykłady:

 

 • gdy przymiotnik kończy się na -y to ucinamy -y i dodajemy –ily(happy – happily, easy – easily
 • gdy przymiotnik kończy się na -ble to zmieniamy końcówkę na -bly: (comfortable – comfortablyterrible – terribly)

 

Recz jasna, niektóre przysłówki przyjmują formę nieregularną lub posiadają taką samą formę, jak przymiotnik. Oto kilka przykładów:

 

 • good (dobry) – well (dobrze)
 • fast (szybki) – fast (szybko)
 • hard (ciężki) – hard (ciężko)
 • late (późny) – late (późno)

 

Czasem też dodanie końcówki -ly do przymiotnika nadaje nowopowstałemu przysłówkowi nowe znaczenie:

 

 • hard (ciężki) – hardly (prawie, ledwie)
 • late (późny) – lately (ostatnio)

 

Stopniowanie przysłówków to na szczęście bardzo prosta sprawa. Przed większością dodajemy słówko “more” w stopniu wyższym i “the most” w stopniu najwyższym. Jednak w przypadku przysłówków, które wyglądają tak jak odpowiadające im przymiotniki (hard, hard), do stopniowania używamy końcówki -er oraz -est. “Well” stopniuje się tak jak “good”. Spójrz na przykłady:

 

 • Sam works hard. (Sam pracuje ciężko.) – Susan works harder/the hardest. (Susan pracuje ciężej/najciężej.)
 • My mom drives slowly. (Moja mama jeździ wolno) – My dad drives more slowly/the most slowly. (Mój tata jeździ wolniej/najwolniej.)
 • They work well. (Oni dobrze pracują.) – We work better/the best. (My pracujemy lepiej/najlepiej)

przymiotniki i przysłówki w książkach

Przymiotniki i przysłówki – użycie w zdaniu

Na sam koniec skupimy się na tym kiedy używać w zdaniu przymiotnika, a kiedy przysłówka. W zdaniu przysłówek najczęściej występuje po czasowniku lub jego dopełnieniu (jeśli określa np. sposób, w jaki ktoś coś robi). Przymiotniki zaś w zdaniu stoją przed rzeczownikami (często poprzedza je przedimek czy this/that/these/those) lub występują po czasowniku to be

 

 • She is driving the car slowly. – Ona (jak?) powoli prowadzi samochód.
 • They work well. – Oni pracują (jak?) dobrze.
 • Susan is a beautiful girl.  –  Susan jest (jaką?) piękną dziewczyną.
 • My computer is old. – Mój komputer jest (jaki?) stary.

 

Co więcej, przed przysłówkiem oraz przymiotnikiem możemy użyć takich modyfikatorów jak np. really (naprawdę), quite (całkiem) lub very (bardzo). Zerknij na przykłady:

 

 • My sister is driving the car really slowly. – Moja siostra prowadzi samochód naprawdę wolno.
 • He is talking quite loudly. – On mówi całkiem głośno.
 • They are singing very beautifully. – Oni śpiewają bardzo pięknie.

 

nauka angielskiego

I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten wpis rozjaśni wam nieco użycie i budowę przymiotników i przysłówków. Polecam każdemu poszerzyć tę wiedzę o przykłady form nieregularnych, które z łatwością znajdziecie w internecie. Powodzenia w nauce i do następnego razu!

NAJNOWSZE WPISY: