Spotkanie biznesowe po angielsku - Speaking House
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Spotkanie biznesowe po angielsku

Spotkanie biznesowe to nieodłączny element pracy w każdej firmie. Dlatego też warto ciągle rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne. Co więcej, w dzisiejszym świecie, to język angielski postrzegamy jako oficjalny język biznesu, dlatego warto skupić się na polepszeniu tych umiejętności właśnie po angielsku. Rzecz jasna, spotkanie biznesowe może być dosyć stresujące. A już na pewno kiedy odbywa się w innym języku! Jednak myślę, że z dobrym przygotowaniem i wcześniejszym rozbudowaniem słownictwa może się stać dużo prostsze. Dlatego też w dzisiejszym wpisie przygotowałam zestawienie wyrażeń, które na pewno przydadzą się na każdym spotkaniu biznesowym po angielsku. Dowiesz się z niego jak rozpocząć spotkanie, przedstawić jego plan czy zadać pytanie prowadzącemu. Zapraszam do lektury!

uścisk dłoni

Jak rozpocząć spotkanie biznesowe?

Jeżeli jesteśmy prowadzącym lub organizatorem danego spotkania, to ciąży na nas odpowiedzialność rozpoczęcia go. Jak się z tym uporać? Na pewno powinniśmy spróbować stworzyć gościnną atmosferę i przedstawić plan naszego spotkania. Warto więc zacząć od przywitania uczestników naszego spotkania oraz przedstawienia się. Możemy do tego użyć następujących wyrażeń:

 

 • Good morning/ afternoon. My name is… – Dzień dobry. Nazywam się…
 • Let’s get started with our meeting. – Możemy zacząć nasze spotkanie.
 • I’d like to welcome everybody. – Chciałabym wszystkich powitać.
 • Since everyone is here, let’s begin. – Skoro wszyscy już są, to zaczynajmy.
 • Thank you all for coming at such short notice. – Dziękuję wszystkim za przyjście mimo, że spotkanie zostało zebrane na ostanią chwilę.
 • I’d like to thank every one of you for coming today. – Chciałabym wam wszystkim podziękować za przyjście dzisiaj.
 • I am XYZ and I arranged this meeting because… – Jestem XYZ i zorganizowałam to spotkanie, ponieważ…
 • We have a lot to cover today, so let’s get started. – Mamy dziś dużo do omówienia, więc lepiej zaczynajmy.

 

Co więcej, jeżeli nasze spotkanie zakłada wkład innych jego uczestników oraz jeżeli chcemy żeby przebiegało ono w przyjaznej atmosferze, to warto poprosić pozostałych o przedstawienie się. A można to zrobić na przykład w taki sposób:

 

 • Let’s go around and introduce ourselves. XYZ, do you want to start? – Przedstawmy się po kolei. XYZ, czy chcesz zacząć?
 • Let’s introduce ourselves quickly. – Przedstawmy się sobie szybko.
 • Please, state your name and job title. – Proszę podajcie swoje imiona i stanowiska.

 

w drodze na spotkanie biznesowe

Program spotkania

Po przedstawieniu siebie, rozmówców oraz rozpoczęciu spotkania czas na kolejny ważny element. A mianowicie na przedstawienie programu naszego spotkania biznesowego (po angielsku najczęściej użyjemy tutaj słówka agenda). Warto skupić się na jak najbardziej klarownym i przejrzystym przedstawieniu jego planu i wyjaśnieniu celu, który chcemy podczas niego osiągnąć. Tutaj z pomocą przyjdą nam takie wyrażenia jak:

 

 • I’ve called this meeting in order to… –  Zwołałam to zebranie po to, żeby…
 • We’re here to discuss XYZ. – Jesteśmy tu dzisiaj, żeby przedyskutować  XYZ.
 • There are 5 points on the agenda. First… – W planie spotkania znajduje się 5 punktów. Po pierwsze…
 • The outline of our meeting is…  – Plan naszego spotkania to…
 • Next, I’m going to request your feedback on… – Później, chciałabym poprosić o wasze zdanie odnośnie…

 

spotkanie biznesowe online

Czynny udział w spotkaniu biznesowym

Jednak nie zawsze prowadzimy spotkanie biznesowe – często jesteśmy jedynie (lub aż) jego uczestnikami. Warto zatem wiedzieć, jak zachować się w takich sytuacjach, na przykład w jaki sposób formułować pytania czy wyrażać swoją aprobatę lub dezaprobatę dla danego pomysłu. Pamiętaj, że czynny udział w spotkaniach pokazuje nasze zaangażowanie w sprawy bieżące firmy, dlatego warto mieć w zanadrzu kilka przydatnych angielskich zwrotów.

 

Jak grzecznie przerywać?

Czasem temat spotkania jest dosyć skomplikowany, lub po prostu zdarzy nam się czegoś nie dosłyszeć czy nie zrozumieć. W takim wypadku nie warto czekać, aż wszystko się wyjaśni, ale raczej zebrać się na odwagę i grzecznie przerwać tok spotkania. A można to zrobić na kilka sposobów:

 

 • Sorry I didn’t quite hear that, can you say it again? – Przepraszam, nie dosłyszałam. Czy mógłbyś powtórzyć?
 • Excuse me for interrupting but… – Proszę wybaczyć, że przerywam, ale…
 • Sorry, just to clarify… – Przepraszam, w celu wyjaśnienia…
 • Can you repeat that in a simplified way? – Czy mógłbyś powtórzyć to w prostszy sposób?
 • I don’t fully understand what you mean. Could you explain it from a different angle? – Nie do końca rozumiem, co masz na myślisz. Czy możesz wyjaśnić to z innej perspektywy?
 • Can you run that by me one more time? – Czy możesz mi to wyjaśnić jeszcze raz?
 • Could you explain to me how that is going to work? – Czy możesz wyjaśnić mi jak to będzie działać?

 

spotkanie biznesowe przy stole

Spotkanie biznesowe – prezentacja

Sytuacją, która przysparza nam chyba najwięcej stresu podczas spotkania biznesowego jest z całą pewnością prowadzanie prezentacji. Wtedy to musimy wykazać się odpowiednią wiedzą i kompetencjami i przedstawić owoce naszej pracy współpracownikom, klientom, czy przełożonym. Dlatego też sposób naszej wypowiedzi i język, którego wtedy używamy jest niezmiernie ważny. Stąd kilka propozycji wyrażeń, które mogą okazać się bardzo pomocne podczas prezentacji w języku angielskim:

 

 • We’re here to discuss the progress on XYZ project. – Spotkaliśmy się żeby omówić postęp nad projektem XYZ.
 • We’re going to run through the main points of the agenda. – Przejdziemy przez główne punkty planu tego spotkania.
 • The presentation will cover these six topics. – Prezentacja obejmuje te sześć tematów.
 • To summarize, let me just run through what we’ve agreed here. – Podsumowując, pozwólcie, że przypomnę to, co uzgodniliśmy.
 • Before we end, let me just remind the three main points. – Zanim skończymy, pozwólcie, że przypomnę trzy najważniejsze piunkty.
 • Any final thoughts before we close the meeting? – Czy są jakieś końcowe uwagi zanim skończymy spotkanie?
 • If you have further questions, you can send me an email. – Jeżeli macie jakieś pytania, możecie zadać je mailowo.
 • Are there any objections or remarks to what I covered? – Czy są jakieś zastrzeżenia, czy uwagi do tego co omówiłam?
 • I’d like to thank everyone for sharing their time today and any feedback would be valuable. – Chciałabym podziękować wszystkim za poświęcony czas, a każda informacja zwrotna będzie wartościowa.
 • That brings me to the end of my presentation, thank you for your attention. – To kończy moją prezentację, dziękuję za uwagę.

 

spotkanie biznesowe

To już wszystko w dzisiejszym wpisie – mam nadzieję, że nie raz skorzystasz z moich propozycji. Rzecz jasna, każde spotkanie biznesowe rządzi się swoimi prawami, które zależą od branży w której pracujemy czy ogólnej specyfiki firmy. Jednak istnieją pewne uniwersalne elementy, które warto mieć opanowane po angielsku do perfekcji. Dlatego zachęcam do czynnego udziału w spotkaniach biznesowych, choćby dla przećwiczenia swoich zdolności językowych w tym zakresie, ponieważ to…

Practice makes perfect!

A jeżeli chcesz poczuć się jeszcze pewniej, to koniecznie przewertuj słownictwo biznesowe związane z twoją dziedziną – znajdziesz je na przykład w naszej książce Business English, w której znajdziesz rozdziały z ćwiczeniami ze słownictwem zaczynając własnie od rozmowy o pracę, przez spotkania po angielsku, finanse, warunki zatrudnienia i wiele innych (łącznie 22 tematyczne rozdziały). Książka jest oparta na fiszkach i tłumaczeniach zdań z polskiego na angielsku, tak, żeby łatwo było zapamiętać pełne konstrukcje oraz kontekst.

Z książką możesz zapoznać się tutaj: https://speakinghouse.pl/angielskibiznesowy/ Serdecznie polecam,  i trzymam kciuki za udane spotkanie!

 

 

NAJNOWSZE WPISY: