Czas Past Perfect - budowa i użycie - Speaking House
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Czas Past Perfect – budowa i użycie

Czas Past Perfect, nazywany również czasem „zaprzeszłym” stanowi dla większości z Was nie lada wyzwanie. Prawdopodobnie dlatego, że w języku polskim taka konstrukcja nie jest już w użyciu (chociaż kiedyś była). Jednak jeśli przyjrzymy się mu bliżej, to nie taki diabeł straszny jak go malują. Czas Past Perfect, jak sama nazwa wskazuje, pozwala nam odnieść się do przeszłości. Jego użycie najczęściej myli nam się z Past Simple czy z Present Perfect. Dlatego w tym wpisie przypomnę wam budowę tego czasu, jego użycie i  kilka konstrukcji, w których jest nam on niezbędny. Nie przedłużając więc, zapraszam do lektury! 🙂

 

uczenie się o past perfect

Użycie czasu Past Perfect

Wielu z was myśląc o tym czasie może zadawać sobie jedno proste pytanie – „po co?”. Otóż czasu Past Perfect użyjemy do opisania czynności przeszłej dokonanej, która miała miejsce przed jakimś innym wydarzeniem z przeszłości. Mówiąc prościej, kiedy opowiadamy o czynności, która już się skończyła zanim inna czynność miała miejsce. W tym wypadku zależy nam na podkreśleniu tej „zaprzeszłości” czy „najdalszej przeszłości”. Wyobraź sobie, że stoisz na osi czasu. Znajdujesz się w teraźniejszości. Żeby użyć czasu Past Perfect potrzebujesz więc co najmniej dwóch różnych wydarzeń z przeszłości, gdzie jedno z nich miało miejsce dużo wcześniej (Past Perfect), a drugiej później ( Past Simple). Spójrz na przykłady:

 

 • I had finished my homework (Past Perfect) before you called me (Past Simple). – Skończyłam zadanie domowe zanim do mnie zadzwoniłaś.
 • When she got into the car she realised (Past Simple) she had left her keys at home (Past Perfect). – Kiedy wsiadła do auta to zdała sobie sprawę, że (wcześniej) zostawiła klucze w domu.
 • When we arrived at the cinema (Past Simple) the film had already started (Past Perfect). – Kiedy dotarliśmy do kina to film już (wcześniej) się zaczął.

 

Ale, ale, pewnie pomyślicie, że przecież mamy już inny czas przeszły, tj. Past Simple, którym też możemy wyrazić sekwencje wydarzeń z przeszłości. Różnica jest taka, że Past Simple używamy do wydarzeń, które następują bezpośrednio po sobie – czyli mamy do czynienia z bardzo krótkimi odstępami czasu, np.:

 

 • Susan came home, took off her coat and took a shower. – Susan wróciła do domu, zdjęła płaszcz i wzięła prysznic.

 

czas past perfect w gramatyce

Budowa czasu Past Perfect

Tworzenie tego czasu jest dosyć proste. Każde zdanie w tym czasie będzie zawierało w sobie czasownik posiłkowy „had” oraz III formę czasownika. Przypomnę, że w przypadku czasowników regularnych użyjemy tu czasownika z końcówką „-ed”, a w przypadku nieregularnych III formy z tabelki. Tak więc prezentuje się konstrukcja zdania twierdzącego w naszym czasie zaprzeszłym:

 

Podmiot (I, she, they) + had + III forma czasownika + reszta zdania.

 

A teraz spójrz na kilka przykładów:

 

 • I realised I had lost my wallet. – Zdałam sobie sprawę, że zgubiłam portfel.
 • She had already left when we came home. – Ona już wyszła kiedy my przyszliśmy do domu.
 • They had been married for 10 years before they got divorced. – Byli małżeństwem przez 10 lat zanim się rozwiedli.

 

 

Pytania i przeczenia

Znając budowę zdań twierdzących, tworzenie pytań i przeczeń nie powinno stanowić najmniejszego problemu. Pytania w czasie Past Perfect tworzymy przez tzw. „inwersję”. To znaczy, że po prostu zamieniamy miejscami czasownik posiłkowy „had” oraz nasz podmiot (czyli osobę). Czasownik w dalszym ciągu zachowa swoją III formę. A całe pytanie będzie wyglądało w następujący sposób:

 

Had + podmiot (I, she, a car)+ III forma czasownika + reszta pytania?

 

Zerknij na kilka przykładów:

 

 • Had he finished the project before he went to sleep? – Skończył ten projekt zanim poszedł spać?
 • Had you eaten the cake before the dinner was ready? – Czy zjedliście ciasto zanim obiad był gotowy?
 • Had the engine broken down before they reached the destination? – Czy silnik się zepsuł zanim dotarli do celu?

 

Z przeczeniami jest równie łatwo co ze zdaniami pytającymi. Otóż jedyne co musimy zrobić to dodać partykułę „not” do naszego czasownika posiłkowego „had”. Rzecz jasna, możemy nasze przeczenie zapisać na dwa sposoby: w formie dłuższej had not oraz skróconej hadn’t. Konstrukcja przeczenia w Past Perfect wygląda więc tak jak poniżej:

 

Podmiot (I, she, the table) + had + not III forma czasownika + reszta zdania

 

I klasycznie, zerknij na garść przykładów:

 

 • I hadn’t eaten octopus before so I was excited. – Nie jadłam wcześniej ośmiornicy, więc byłam podekscytowana.
 • They hadn’t renovated the house before they put it on sale. – Nie wyremontowali domu przed wystawieniem go na sprzedaż.
 • She hadn’t read the contract before she signed it. – Nie przeczytała tego kontraktu przed podpisaniem go.

 

uczenie się czasu past perfect

Charakterystyczne wyrażenia dla czasu Past Perfect

Jak to często bywa, czas Past Perfect również łączy się z pewnymi charakterystycznymi wyrażeniami. A oto najważniejsze z nich: 

 

 • already – już
 • just – właśnie, dopiero co
 • never/ always – nigdy/ zawsze
 • before – wcześniej, przed
 • by that time – do tego czasu
 • for – przez
 • since – od

 

Inne użycia czasu Past Perfect

Oprócz opisywania sytuacji „zaprzeszłej”, czasu Past Perfect użyjemy też mówiąc o rzeczach, które robiliśmy po raz któryś. Spójrz na przykłady poniżej:

 

 • It was the first time I had ever eaten sushi. – To był pierwszy raz kiedy jadłam sushi.
 • It was the second time she had met your father. – To był drugi raz jak spotkała się z twoim ojcem.
 • It was the first time I had travelled by plane. – To był pierwszy raz kiedy podróżowałam samolotem.

 

Co więcej, czasu Past Perfect użyjemy też mówiąc o tym, że mieliśmy jakiś zamiar lub postanowienie, które jednakże nie doszło do skutku. Zerknij na przykłady:

 

 • I had hoped to meet you sister when she was in Kraków. – Miałam nadzieję poznać twoją siostrę jak była w Krakowie (ale finalnie jej nie poznałam).
 • She had really wanted to go to the movies with us. – Ona naprawdę chciała iść z nami do kina (ale nie poszła).

 

Ale to nie wszystko. Czas Past Perfect przydaje nam się w wielu innych konstrukcjach, takich jak na przykład III okres warunkowy (III conditional), który służy nam do „gdybania” o przeszłości:

 

 • If I had stayed in my house, I would have never met her. – Gdybym został wtedy w domu, to nigdy bym jej nie poznał (ale całe szczęście ją poznałem 😉 ).
 • If she had studied harder, she would have passed the exam with flying colours. – Gdyby się więcej uczyła, to zdałaby ten egzamin śpiewająco (ale się mało uczyła i zdała go marnie).

 

Stosujemy go też w konstrukcji „unreal past”, o której mowa w poprzednim wpisie, czyli kolejnej konstrukcji, która służy do gdybania o przeszłości:

 

 • I wish I hadn’t bought these shoes. – Żałuję, że kupiłam te buty (dosł. Chciałabym nigdy nie kupić tych butów).
 • I’d rather he had been nicer to my mom. – Wolałabym, żeby był milszy dla mojej mamy (ale nie był).
 • If only she hadn’t kissed that guy. – Gdyby tylko ona nie pocałowała tego gościa (ale stało się).

 

Past Perfect przyda nam się też rzecz jasna w reported speech, czyli mowie zależnej. Dla przypomnienia, w tej konstrukcji chodzi o przytaczanie czyjejś wypowiedzi. W języku angielskim musimy wtedy „cofnąć czas”. Tak więc, jeżeli czyjaś bezpośrednia wypowiedź była w czasie Present Perfect lub Past Simple, to my przytoczymy ją za pomocą czasu Past Perfect:

 

 • Susie said: „I have never been to Japan” (Present Perfect) – Susie powiedziała: „Nigdy nie byłam w Japonii”
 • Susie said that she had never been to Japan (Past Perfect) – Susie powiedziała, że nigdy nie była w Japonii.
 • Mark said: „We went there yesterday” (Past Simple) – Mark powiedział: „Poszliśmy tam wczoraj”
 • Mark said that they had gone there the day before (Past Perfect) – Mark powiedział, że oni poszli tam dzień wcześniej.

 

Jak widzisz, czas Past Perfect jest bardzo przydatnym czasem. I nie chodzi tu tylko o opowiadanie o przeszłości, ale również o całą gamę konstrukcji, w których jest on powszechnie stosowany. Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis okaże się przydatny i pomoże ci używać tego czasu bardziej swobodnie. Dla chcącego nic trudnego! Trzymam kciuki 🙂

 

Opanuj Past Perfect do perfekcji!

Jeśli chcesz jednak poćwiczyć samodzielnie to mamy coś dla Ciebie! Przygotowaliśmy zestaw e-booków, dzięki którym możesz opanować praktycznie całą angielską gramatykę. A to wszystko w cenie kawy w Starbucksie 😉 Zapraszam Cię tutaj, aby dowiedzieć się więcej: https://speakinghouse.pl/ksiazkagramatyka/.

 

 

NAJNOWSZE WPISY: