Zaimki wskazujące "this", "that", "these", "those" - Speaking House Blog
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Zaimki wskazujące „this”, „that”, „these”, „those”

Zaimki wskazujące to ważna część języka angielskiego, która pomaga nam określić konkretne osoby, przedmioty lub miejsca w kontekście. Są one niezastąpione w komunikacji i umożliwiają nam wyrażenie się bardziej precyzyjnie. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej zaimkom wskazującym w języku angielskim, które już na pewno znasz: „this”, „that”, „these” i „those”. Zapraszam do lektury!

zaimki wskazujące this that these those

 

Zaimki wskazujące – podstawy

Pierwszy rodzaj zaimków wskazujących, którymi się zajmiemy, to „this” i „that”. „This” używamy, aby odnosić się do czegoś, co jest blisko nas fizycznie lub w kontekście czasowym. Na przykład:

 

 • This is my favorite book. (To jest moja ulubiona książka.)
 • This week has been very busy. (Ten tydzień był bardzo pracowity.)

 

Z kolei „that” używamy, gdy mamy na myśli coś, co jest dalej od nas lub odnosi się do czegoś wcześniej wspomnianego. Przykłady:

 

 • That car over there is really expensive. (Tamten samochód jest naprawdę drogi.)
 • I remember that day vividly. (Pamiętam tamten dzień wyraźnie.)

 

Różnica między „this” a „that” polega więc na odległości fizycznej lub czasowej od mówiącego i na kontekście, w jakim dany przedmiot lub zdarzenie jest wspominane.

Kolejne zaimki wskazujące, „these” i „those”, również pomagają nam określić odległość fizyczną lub czasową, ale są używane w odniesieniu do rzeczy w liczbie mnogiej. „These” odnosi się do rzeczy bliskich, podczas gdy „those” odnosi się do rzeczy dalszych od nas lub wcześniej wspomnianych. Na przykład:

 

 • These shoes are too tight. (Te buty są za ciasne.)
 • I need to return those books to the library. (Muszę zwrócić te książki do biblioteki.)

 

przysłówki - gramatyka

Zaimki wskazujące w wyrażeniach idiomatycznych

Zaimki wskazujące często występują także w popularnych wyrażeniach oraz idiomach, które mają specyficzne znaczenie w kontekście. Oto kilka najczęściej używanych przykładów:

 

 • This one / that one (ten/tamten) – wyrażenie to odnosi się do konkretnych rzeczy lub osób, zazwyczaj wskazywanych palcem lub uwagą:
 • „Which dress do you prefer, this one or that one?” (Którą sukienkę wolisz, tę czy tamtą?)

 

 • These days / those days (w dzisiejszych/ dawnych czasach) – te wyrażenia odnoszą się do określonego okresu czasu, zazwyczaj teraźniejszego lub przeszłego:
 • These days, it’s hard to find good customer service.” (Obecnie trudno znaleźć dobrą obsługę klienta.)
 • Those days, we didn’t have smartphones.” (Kiedyś/ Dawniej nie mieliśmy smartfonów.)

 

 • All of this / all of that – wyrażenie to odnosi się do całości lub zbioru czegoś, wskazując na jego kompletność lub zakres:
 • „I can’t believe all of this happened in just one day.” (Nie mogę uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się w jeden dzień.)
 • „She’s responsible for all of that mess.” (Ona jest odpowiedzialna za cały ten bałagan.)

 

 • This way / that way (w tym/ tamtym kierunku / w ten/tamten sposób) – te wyrażenia wskazują na kierunek lub sposób postępowania w określonej sytuacji:
 • „Please follow me, the meeting room is this way.” (Proszę idź za mną, sala konferencyjna jest w tym kierunku.)
 • „You’re going the wrong way, it’s that way.” (Idziesz w złym kierunku, to tamtędy.)

 

 • This is it / that’s it – te wyrażenia używane są, aby podkreślić końcowy punkt, decyzję lub sytuację:
 • „We’ve been searching for hours, and finally, this is it!” (Szukaliśmy godzinami, i wreszcie, to jest to!)
 • „I don’t want to hear any more excuses, that’s it!” (Nie chcę słyszeć już więcej wymówek, to koniec!)

 

 • This and that (to i owo) – różnorodne rzeczy w kontekście rozmowy lub czynności:
 • „She’s been buying this and that for the new house.” (Ona kupowała różne rzeczy do nowego domu.)
 • „We talked about this and that over dinner.” (Rozmawialiśmy o tym i o tamtym przy kolacji.)]

 

 • Those in favor / those opposed – używane w kontekście głosowania lub debaty, aby określić, kto popiera lub sprzeciwia się danej propozycji lub decyzji:
 • „All those in favor of the proposal, please raise your hands.” (Wszyscy, którzy popierają propozycję, proszę podnieście ręce.)
 • Those opposed to the new policy voiced their concerns during the meeting.” (Osoby sprzeciwiające się nowej polityce wyraziły swoje obawy podczas spotkania.)

 

 • All that jazz – (itepe, itede) to wyrażenie odnosi się do wszystkiego, co jest podobne do już wspomnianych rzeczy lub działań, zazwyczaj używane w sposób nieformalny lub żartobliwy:
 • „We need to pack for the trip – clothes, toiletries, and all that jazz.” (Musimy spakować się na wyjazd – ubrania, przybory toaletowe i tym podobne.)
 • „She loves vintage clothing, old movies, and all that jazz.” (Ona uwielbia vintage’owe ubrania, stare filmy i tego typu rzeczy.)

 

 • This time around / that time around – te wyrażenia odnoszą się do określonego okresu czasu, zazwyczaj sugerując różnice między obecną a poprzednią sytuacją:
 • This time around, we’re going to be more prepared.” (Tym razem będziemy lepiej przygotowani.)
 • „I made a lot of mistakes that time around.” (Popełniłem wiele błędów tamtego razu)

 

zaimki wskazujące that those

Podsumowując, zaimki wskazujące „this”, „that”, „these” i „those” są niezwykle użyteczne w określaniu odległości fizycznej lub czasowej oraz w wyrażaniu naszych myśli w sposób precyzyjny. Ich poprawne stosowanie pomaga w jasnej komunikacji i unikaniu nieporozumień. Pamiętajmy więc o różnicach między nimi i używajmy ich świadomie, aby nasze wypowiedzi były zrozumiałe. A jeśli chcesz poćwiczyć ich użycie, to serdecznie zapraszam Cię do zapoznania się z naszym zestawem e-booków: Angielskie Czasy w Pigułce oraz Angielska Gramatyka ze Speaking House. Do następnego!

NAJNOWSZE WPISY: