Angielski finansowy - Speaking House - nauka angielskiego w praktyce!
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Angielski finansowy

Język angielski, będący międzynarodowym medium komunikacyjnym, pełni kluczową rolę w świecie finansów. W dzisiejszym artykule zagłębimy się w fascynujący świat słownictwa finansowego, odkrywając zarówno podstawowe pojęcia, jak i bardziej zaawansowane terminy. Zrozumienie tych słów nie tylko ułatwia osobistą kontrolę nad finansami, ale także otwiera drzwi do skomplikowanego języka biznesu i globalnych trendów finansowych. Jeśli więc twój angielski finansowy, to coś, co pragniesz rozwijać i zgłębiać, to ten wpis jest stworzony dla ciebie. Zapraszam do lektury!

finansowy budżet

Finansowy leksykon – finanse osobiste

Na sam początek omawiania tego tematu skupmy się na jego fundamentach. Są one niezbędne zarówno dla jednostek, dbających o swoje osobiste finanse, jak i dla przedsiębiorstw, kierujących się ku sukcesowi w świecie biznesu. Te podstawy stanowią bazę dla bardziej złożonych zagadnień. Dodatkowo są kluczem do zrozumienia skomplikowanego języka, który towarzyszy nam w codziennych rozmowach o dochodach, budżetach, oszczędnościach, i inwestycjach. Podstawy finansów osobistych możemy zacząć od terminów takich jak „income” (dochód) czy „budget” (budżet):

 

 • Careful budgeting ensures that your income covers your essential expenses. – Staranne budżetowanie zapewnia, że dochód pokrywa podstawowe wydatki.

 

Kolejne ważne pojęcia to „savings” (oszczędności) oraz „investments” (inwestycje):

 

 • Dedicating a portion of your income to savings and investments is a smart financial move. – Przeznaczenie części swoich dochodów na oszczędności i inwestycje jest mądrym posunięciem finansowym.

 

W kontekście zarządzania finansami osobistymi, pojęcie „credit score” (punktacja/ocena/ scoring  kredytowy) nabiera kluczowego znaczenia. Przykład użycia:

 

 • A good credit score opens doors to favorable loan terms and financial opportunities. – Dobra ocena kredytowa otwiera drzwi do korzystnych warunków kredytowych i możliwości finansowych.

 

Z kolei „interest rates” (oprocentowanie) wpływają na koszty związane z pożyczkami. Spójrz na przykład:

 

 • Understanding interest rates is crucial for minimizing the cost of loans. – Zrozumienie stóp procentowych jest kluczowe dla zminimalizowania kosztów pożyczek.

wykres finansowy

Finansowy język biznesu

Skupimy się teraz na pojęciach używanych w świecie biznesu. Język biznesu finansowego jest niczym kodeks, otwierający drzwi do zrozumienia skomplikowanych relacji finansowych przedsiębiorstw oraz kluczowych aspektów zarządzania kapitałem. W tym kontekście, pojęcia nabierają nowego wymiaru w rozmowach o efektywności finansowej i strategicznym kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Przejdźmy więc do szczegółów, które rzucają światło na język biznesu finansowego. Niektóre z najważniejszych pojęć to:

 

 • financial statements – sprawozdania finansowe: Investors rely on accurate financial statements to make informed decisions about a company’s performance. (Inwestorzy polegają na dokładnych sprawozdaniach finansowych, aby podejmować świadome decyzje dotyczące wyników spółki.)
 • initial public offering – pierwsza oferta publiczna: A successful initial public offering can significantly boost a company’s capital (Udana pierwsza oferta publiczna może znacząco zwiększyć kapitał spółki)
 • cash flow forecasting – prognozowanie przepływu gotówki: Accurate cash flow forecasting helps businesses plan for future expenditures. (Dokładne prognozowanie przepływów pieniężnych pomaga firmom planować przyszłe wydatki.)
 • liquidity – płynność finansowa: Maintaining liquidity ensures the ability to meet short-term financial obligations. (Utrzymanie płynności zapewnia zdolność do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań finansowych.)

Globalne Finanse a Nowoczesne Trendy

W kolejnym akapicie weźmiemy pod uwagę to, jak język finansowy rozwija się w międzynarodowym kontekście, oraz świecie nowoczesnych trendów. Pomoże wam to zrozumieć, jak kluczowe pojęcia odnoszące się do rynku walutowego oraz nowatorskie technologie wpływają na komunikację w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Poniżej znajdziecie najważniejsze wyrażenia związane z tym tematem:

 

 • foreign exchange market – rynek walutowy: Understanding the foreign exchange market is crucial for businesses engaged in international trade (Zrozumienie rynku walutowego ma kluczowe znaczenie dla firm zaangażowanych w handel międzynarodowy)
 • blockchain technology – technologia blockchain: Blockchain technology enhances the security and transparency of financial transactions (Technologia blockchain zwiększa bezpieczeństwo i przejrzystość transakcji finansowych)
 • cryptocurrency – kryptowaluta: Cryptocurrencies are reshaping the landscape of traditional financial transactions (Kryptowaluty zmieniają krajobraz tradycyjnych transakcji finansowych)
 • digital wallet – portfel elektroniczny: Using a digital wallet allows for secure and convenient financial transactions (Korzystanie z portfela cyfrowego pozwala na bezpieczne i wygodne transakcje finansowe)

W dzisiejszym artykule dotknęliśmy kluczowych aspektów języka angielskiego w kontekście finansów. Od osobistych finansów po skomplikowane aspekty biznesu i globalnych trendów, język angielski jest nieodłącznym narzędziem porozumienia się w tej dynamicznej dziedzinie. Inwestycja w rozwijanie umiejętności językowych w zakresie finansów to nie tylko krok ku pełniejszemu zrozumieniu, ale również otwarcie drzwi do efektywnej komunikacji w globalnej wiosce biznesowej. Jeżeli szukasz więcej motywacji, lub treści związanych z nauką angielskiego biznesowego to zapraszamy na naszego bloga oraz polecam zapoznać się z ofertą naszych ebooków. Książka Angielski Biznesowy pomoże ci przygotować się do rozmowy o pracę, konferencji, spotkania, negocjacji czy wielu innych sytuacji zawodowych, które wymagają angielskiego. Książka zawiera setki fiszek, zdań do tłumaczeń po angielsku oraz tematów do konwersacji. Koniecznie zajrzyj.

 

NAJNOWSZE WPISY: