Zarządzanie w języku angielskim - Speaking House
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Zarządzanie w języku angielskim

W dzisiejszym globalnym świecie biznesu umiejętność posługiwania się językiem angielskim jest niezwykle ważna dla skutecznego zarządzania. Język ten nie tylko ułatwia komunikację międzynarodową, ale także umożliwia budowanie relacji, negocjowanie oraz efektywne rozwiązywanie problemów. Zarządzanie zespołem w dzisiejszych realiach bardzo często łączy się z pracą w  zespole międzynarodowym. Dlatego też w tym wpisie skupimy się na trzech kluczowych aspektach, jakie język angielski może przynieść menedżerom w dziedzinie zarządzania.

zarządzanie zdalne

Zarządzanie a skuteczna komunikacja międzynarodowa

W zarządzaniu międzynarodowym, komunikacja to fundament sukcesu. Wyraźne przekazywanie informacji oraz zrozumienie potrzeb partnerów biznesowych z różnych kultur jest niezbędne dla osiągnięcia rezultatów. Oto kilka kluczowych zwrotów, które pomogą w skutecznej komunikacji globalnej:

 

 

 • „Could you please clarify that?”- Czy możesz to doprecyzować/ wyjaśnić?: Ten zwrot pozwala jasno wyrazić prośbę o wyjaśnienie, co jest szczególnie istotne podczas negocjacji czy omawiania projektów.
 • „Let’s schedule a conference call to discuss this further” – Umówmy się na telekonferencję, aby to jeszcze omówić: Planując spotkania online, ten zwrot pozwala zaproponować rozmowę w celu dalszych dyskusji czy omówień.
 • „I appreciate your input” – Doceniam twój wkład: Wyrażenie uznania za wkład czy sugestie innych osób pomaga budować relacje biznesowe i motywować do dalszej współpracy.
 • „I see what you mean” – Rozumiem, co masz na myśli: Potwierdzenie zrozumienia czyjegoś punktu widzenia pozwala na wykazanie empatii oraz poprawia atmosferę w trakcie rozmów.
 • „To sum up…” – Podsumowując: Podsumowując dyskusję lub prezentację, ten zwrot pomaga wyeksponować kluczowe punkty i uniknąć niejasności.

zarządzanie zespołem

Zarządzanie a negocjacje i rozwiązywanie problemów

Menedżerowie często spotykają się z sytuacjami wymagającymi zdolności negocjacyjnych oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Język angielski może stanowić klucz do osiągnięcia korzystnych porozumień oraz efektywnego radzenia sobie z trudnościami.

 

 • „Let’s find a middle ground” – Znajdźmy złoty środek: W trakcie negocjacji, ten zwrot pozwala zaproponować kompromis, który zadowoli obie strony, co jest kluczowe dla osiągnięcia win-win (czyli sytuacji, w której nie ma przegranych).
 • We need to brainstorm some solution” – Należy przeprowadzić burzę mózgów i znaleźć rozwiązanie: Kiedy napotykamy na problemy, ten zwrot sugeruje konieczność wspólnego namysłu nad różnymi rozwiązaniami.
 • „I’m open to alternatives” – Jestem otwarty na różne opcje: Wyrażenie gotowości do rozważenia alternatywnych rozwiązań podczas rozmów negocjacyjnych pokazuje elastyczność i otwartość na współpracę.
 • „Let’s work together to resolve this issue” – Pracujmy razem, żeby rozwiązać tę kwestię: W sytuacjach konfliktowych lub problemowych, ten zwrot sugeruje chęć wspólnego działania w celu znalezienia rozwiązania.
 • „What’s the best way to move forward?” – Jaki jest najlepszy sposób, aby ruszyć naprzód: Ten zwrot pomaga skoncentrować się na przyszłych krokach oraz daje sygnał, że dążymy do rozwiązania problemu.

zarządzanie

Zarządzanie a przywództwo

Menedżerowie pełnią rolę liderów, którzy inspirują i prowadzą swoje zespoły do sukcesu. Wykorzystanie języka angielskiego może wzmocnić ich zdolności przywódcze oraz umiejętności budowania relacji. W tym przypadku z całą pewnością przydadzą się następujące angielskie zwroty:

 

 • „Lead by example” – Dawać przykład: Zachęcanie do działania poprzez osobisty przykład jest kluczowym elementem skutecznego przywództwa, a ten zwrot podkreśla tę ideę.
 • „I value your opinions” – Cenię twoje opinie: Wyrażenie szacunku wobec opinii pracowników motywuje ich do aktywnego uczestnictwa i zaangażowania w projekty.
 • „Let’s collaborate to achieve our goals” – Zacznijmy współpracować, aby osiągnąć nasze cele: Podkreślenie współpracy w osiąganiu celów buduje poczucie wspólnej misji i przyczynia się do zwiększenia efektywności zespołu.
 • „I trust your judgment” – Wierzę twojemu osądowi: Wyznanie zaufania członkom zespołu zwiększa ich pewność siebie i motywację do podejmowania inicjatywy.
 • „Our success is a team effort” – Nasz sukces to wysiłek zespołowy : Podkreślenie, że sukces jest rezultatem wspólnych wysiłków, motywuje zespół i buduje poczucie wspólnoty.

przewodnictwo

Podsumowując, umiejętne posługiwanie się językiem angielskim w zarządzaniu przynosi liczne korzyści, w tym skuteczną komunikację, efektywne negocjacje oraz rozwój umiejętności przywódczych. W międzynarodowym środowisku biznesowym, umiejętność operowania językiem angielskim staje się niezbędnym narzędziem menedżerskim. Wykorzystanie odpowiednich zwrotów i wyrażeń pomaga w budowaniu relacji, rozwiązywaniu problemów oraz osiąganiu sukcesów zarówno na lokalnym, jak i międzynarodowym rynku. Dlatego też warto podnosić swoje kompetencje językowe i stale budować nowe połączenia wyrazowe w naszych osobistych słownikach. Jeżeli szukasz więcej motywacji, lub treści związanych z nauką angielskiego biznesowego to zapraszamy na naszego bloga oraz do polecam zapoznać się z ofertą naszych ebooków. Książka Angielski Biznesowy pomoże ci przygotować się do rozmowy o pracę, konferencji, spotkania, negocjacji czy wielu innych sytuacji zawodowych, które wymagają angielskiego. Książka zawiera setki fiszek, zdań do tłumaczeń po angielsku oraz tematów do konwersacji. Koniecznie zajrzyj.

NAJNOWSZE WPISY: