Phrasal verbs: czasowniki z "take" - Speaking House Blog
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Phrasal verbs: czasowniki z „take”

Phrasal verbs, często określane jako czasowniki frazowe, stanowią nieodłączną część języka angielskiego. Charakteryzują się one tym, że składają się z czasownika oraz jednego lub więcej przyimków lub przysłówków, które zmieniają znaczenie pierwotnego czasownika (np. take + out). Takie czasowniki są powszechnie używane zarówno w mowie potocznej, jak i piśmie, nadając językowi angielskiemu dynamizmu, specyficzny charakter oraz bogactwo wyrażeń. Ich zrozumienie i właściwe użycie są kluczowe dla płynnej komunikacji w języku angielskim. Dlatego zaczynamy cykl, w którym postaramy się przybliżyć wam najważniejsze czasowniki frazowe. Zapraszamy do lektury!

nauka phrasal verbs

Phrasal verbs z „take”

Jednym z najczęściej używanych czasowników w tego typu konstrukcjach jest take, dlatego naszą serię wpisów zaczniemy właśnie od niego. W niniejszym artykule przyjrzymy się najważniejszym phrasal verbs z take, ich znaczeniom oraz praktycznym zastosowaniom. Spójrz poniżej:

 

 

 • Take off – znaczenie: wystartować, odlecieć; zdjąć ubranie
 • The plane will take off in ten minutes. (Samolot wystartuje za dziesięć minut.)
 • She took off her jacket and hung it on the hook. (Ona zdjęła swoją kurtkę i powiesiła ją na haczyku.)
 • He took off his hat as a sign of respect. (On zdjął kapelusz jako znak szacunku.)

 

 • Take on – znaczenie: zatrudnić; podjąć się
 • The company decided to take on more employees. (Firma postanowiła zatrudnić więcej pracowników.)
 • He took on the responsibility of organizing the event. (Podjął się odpowiedzialności za organizację wydarzenia.)

 

 • Take over – znaczenie: przejąć kontrolę nad czymś
 • The new manager will take over the department next month. (Nowy kierownik przejmie kontrolę nad działem w przyszłym miesiącu.)
 • The rebels attempted to take over the government. (Buntownicy próbowali przejąć kontrolę nad rządem.)

 

 • Take down – znaczenie: zanotować; zdemontować
 • She took down the important points of the lecture. (Ona zapisała ważne punkty wykładu.)
 • We need to take down this old shelf and replace it with a new one. (Musimy zdemontować tę starą półkę i wymienić ją na nową.)

 

 • Take up– znaczenie: zacząć zajmować się czymś; zająć miejsce
 • He decided to take up gardening as a hobby. (On postanowił zająć się ogrodnictwem jako hobby.)
 • The new sofa takes up too much space in the living room. (Nowa sofa zajmuje za dużo miejsca w salonie.)

 

 • Take in– znaczenie: zrozumieć; przyjąć do domu
 • It took me a while to take in all the information. (Zajęło mi to chwilę, żeby zrozumieć wszystkie informacje.)
 • They took in a stray cat and gave it a warm home. (Przyjęli bezdomnego kota do domu i zapewnili mu ciepłe miejsce.)

 

 • Take out – znaczenie: wyjąć, zabrać na zewnątrz
 • She took out her wallet to pay for the groceries. (Ona wyjęła swoją portmonetkę, żeby zapłacić za zakupy spożywcze.)
 • He took his dog out for a walk in the park. (Wyprowadził swojego psa na spacer do parku.)

 

 • Take apart– znaczenie: rozłożyć na części, rozebrać
 • He took apart the engine to see what was wrong with it. (On rozłożył silnik na części, żeby zobaczyć, co jest z nim nie tak.)
 • The children took apart the old toy to see how it worked. (Dzieci rozebrały stary zabawek, żeby zobaczyć, jak działa.)

 

 • Take back – znaczenie: odwołać, cofnąć
 • I need to take back what I said earlier. (Muszę cofnąć to, co powiedziałem wcześniej.)
 • She took the book back to the library. (Oddała książkę do biblioteki.)

 

 

Phrasal verbs z czasownikiem take są niezwykle powszechne i używane w codziennej komunikacji. Znając ich znaczenia i zastosowania, możemy swobodnie posługiwać się nimi w różnych sytuacjach. Zachęcam do praktykowania tych czasowników frazowych w dialogach oraz do eksperymentowania z nimi, co pozwoli wzbogacić twoją znajomość języka angielskiego i uczynić komunikację bardziej płynną. Nie zapominaj, że regularna praktyka jest kluczem do opanowania języka, więc nie wahaj się korzystać z tych wyrażeń jak najczęściej. Widzimy się w kolejnym wpisie z tego cyklu. Do napisania!

NAJNOWSZE WPISY: