Phrasal verbs: czasowniki z "come" - Speaking House
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Phrasal verbs: czasowniki z „come”

Phrasal verbs, czyli wyrażenia frazeologiczne są nieodłącznym elementem języka angielskiego. Są one powszechnie używane zarówno w mowie potocznej, jak i piśmie, nadając językowi angielskiemu dynamizmu, specyficzny charakter oraz bogactwo wyrażeń. Ich zrozumienie i właściwe użycie są kluczowe dla płynnej komunikacji w języku angielskim.  Charakteryzują się one tym, że składają się z czasownika oraz jednego lub więcej przyimków lub przysłówków, które zmieniają znaczenie pierwotnego czasownika (np. come + in). Dlatego zaczęliśmy cykl artykułów, które mają za zadanie przybliżyć wam te czasowniki. Jeśli nie czytaliście pierwszej części to zapraszamy tutaj – do wpisu o phrasal verbs z take. A tymczasem, zapraszam do kolejnego wpisu z tej serii!

nauka phrasal verbs

Phrasal verbs z „come”

Jednym z najczęściej używanych czasowników w tego typu konstrukcjach jest come, dlatego koniecznie musi on znaleźć się w naszej serii. Dlatego w niniejszym artykule przyjrzymy się najważniejszym phrasal verbs z come, ich znaczeniom oraz praktycznym zastosowaniom. Spójrz poniżej:

 

 

 • Come across – znaczenie: natknąć się na coś przypadkiem.
 • I came across an interesting article while browsing the internet. (Natknąłem się na ciekawy artykuł przeglądając internet.
 • She came across some old photos in the attic. (Natknęła się na stare zdjęcia na strychu.)

 

 

 • Come up with – znaczenie: wpaść na pomysł, znaleźć rozwiązanie.
 • He came up with a brilliant idea for the project. (Wpadł na genialny pomysł na projekt.)
 • They couldn’t come up with a solution to the problem. (Nie mogli znaleźć rozwiązania problemu.)

 

 

 • Come down with – znaczenie: zachorować na coś.
 • She came down with the flu and had to stay home. (Zachorowała na grypę i musiała zostać w domu.)
 • Many children in the school have come down with chickenpox. (Wielu dzieci w szkole zachorowało na ospę wietrzną.)

 

 

 • Come out – znaczenie: wyjść na jaw, ukazać się (np. o książce, filmie).
 • The truth finally came out during the trial. (Prawda w końcu wyszła na jaw podczas procesu.)
 • Her new book is coming out next month. (Jej nowa książka ukaże się w przyszłym miesiącu.)

 

 

 • Come around – znaczenie: odzyskać przytomność; zmienić zdanie.
 • He fainted but quickly came around.(Zemdlał, ale szybko odzyskał przytomność.)
 • She initially refused, but eventually came around to our way of thinking. (Początkowo odmówiła, ale w końcu zmieniła zdanie i zgodziła się z nami.)

 

 

 

 • Come by – znaczenie: wpaść do kogoś, zdobyć coś.
 • Feel free to come by my office if you have any questions. (Zapraszam do mojego biura, jeśli masz jakieś pytania.)
 • Good jobs are hard to come by these days. (Dobre prace trudno zdobyć w dzisiejszych czasach.)

 

 

 • Come along – znaczenie: pojawić się; dołączyć do kogoś.
 • A taxi came along just when we needed it. (Pojawiła się taksówka właśnie wtedy, gdy jej potrzebowaliśmy.)
 • We’re going to the park; you can come along if you want. (Idziemy do parku; możesz do nas dołączyć, jeśli chcesz.)

 

 

 • Come up – znaczenie: pojawić się, wyniknąć.
 • Something urgent has come up, and I need to leave. (Coś pilnego się pojawiło i muszę wyjść.)
 • This topic will come up at the next meeting. (Ten temat pojawi się na następnym spotkaniu.)

 

 

 • Come in – znaczenie: wejść, przybyć.
 • Please come in and make yourself comfortable. (Proszę, wejdź i rozgość się.)
 • The train is coming in at platform 3. (Pociąg przyjeżdża na peron 3.)

 

 

 • Come back – znaczenie: wrócić.
 • She came back from her trip yesterday. (Ona wróciła z podróży wczoraj.)
 • I forgot my phone; I need to come back and get it. (Zapomniałem telefonu; muszę wrócić i go zabrać.)

 

 

 • Come through – znaczenie: przetrwać, dotrzeć.
 • He came through the surgery successfully. (Przeszedł operację pomyślnie.)
 • The news finally came through after hours of waiting. (Wiadomość w końcu dotarła po godzinach oczekiwania.)

phrasal verbs

Phrasal verbs z czasownikiem „come” są nieodłącznym elementem języka angielskiego, a ich zrozumienie i umiejętność stosowania znacząco ułatwiają codzienną komunikację.Zachęcam do regularnego ćwiczenia i używania tych wyrażeń, co pozwoli wzbogacić Twoją znajomość języka angielskiego i uczynić komunikację bardziej płynną i naturalną.

NAJNOWSZE WPISY: