Zaimki dzierżawcze w języku angielskim - Speaking House
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Zaimki dzierżawcze w języku angielskim

Zaimki dzierżawcze są ważnym elementem języka angielskiego, który często sprawia trudności uczącym się. Stanowią one niezastąpiony element w komunikacji i pozwalają na wyrażenie przynależności lub posiadania czegoś. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zaimkom dzierżawczym w języku angielskim, omówimy ich różne formy oraz zastosowania. Przykłady zdań pomogą lepiej zrozumieć, jak używać tych zaimków w praktyce.

zaimki dzierżawcze - nauka

Podstawowe zaimki dzierżawcze

Podstawowymi zaimkami dzierżawczymi w języku angielskim są: „my” (mój), „your” (twój), „his” (jego), „her” (jej), „its” (jego/jej – odnoszący się do rzeczy, zwierząt lub abstrakcyjnych pojęć), „our” (nasz), oraz „their” (ich). Te zaimki dzierżawcze są używane, aby określić przynależność do konkretnej osoby lub rzeczy.

Spójrz na przykłady zdań:

 

 • This is my car. (To jest mój samochód.)
 • Is this your book? (Czy to jest twoja książka?)
 • His dog is very friendly. (Jego pies jest bardzo przyjazny.)
 • She forgot to bring her umbrella. (Ona zapomniała zabrać swój parasol.)
 • The cat washed its paws. (Kot umył swoje łapy.)
 • We are going to our favorite restaurant. (Idziemy do naszej ulubionej restauracji.)
 • Their house is painted blue. (Ich dom jest pomalowany na niebiesko.)

 

Zaimki dzierżawcze odnoszące się do osób

W języku angielskim istnieją również zaimki dzierżawcze, które odnoszą się wyłącznie do osób. Są to: „mine” (mój/moja/moje), „yours” (twój/twoja/twoje), „his” (jego), „hers” (jej), „ours” (nasz/nasza/nasze), oraz „theirs” (ich).

Przykłady zdań:

 • The book is mine. (Ta książka jest moja.)
 • Is this pen yours or mine? (Czy ten długopis jest twój czy mój?)
 • The dress is hers. (Ta sukienka jest jej.)
 • The car is ours. (Ten samochód jest nasz.)
 • Those toys are theirs. (Te zabawki są ich.)

 

zaimki dzierżawcze - nauka

Zaimki dzierżawcze z apostrofem s (‚s)

W języku angielskim często spotykamy się z zaimkami dzierżawczymi, które tworzymy poprzez dodanie apostrofu s (‚s) do nazwy osoby lub rzeczy, do której odnoszą się. Ten rodzaj zaimków dzierżawczych jest powszechnie używany i może być używany zarówno dla osób, jak i rzeczy, a inaczej nazywamy go również dopełniaczem saksońskim. 

Przykłady zdań:

 • This is Sarah’s cat. (To jest kot Sarah.)
 • John’s car is in the garage. (Samochód Johna jest w garażu.)
 • The company’s profits have increased. (Zyski firmy wzrosły.)
 • Is that Mary’s book? (Czy to jest książka Mary?)

 

W języku angielskim zaimki dzierżawcze odgrywają kluczową rolę w gramatyce, szczególnie w tworzeniu tzw. formy dzierżawczej rzeczownika. W celu wyrażenia, że coś należy do kogoś, dodajemy ‚s do rzeczownika, a jeśli rzeczownik jest w liczbie mnogiej, wystarczy dodać tylko apostrof. Przykłady:

 

 • John’s car (samochód Johna)
 • Mary’s book (książka Mary)
 • The students’ projects (projekty studentów)

 

Oprócz tego, zaimki dzierżawcze pomagają nam uniknąć powtórzeń w zdaniach. Na przykład:

 

 • Tom’s bike is red, and his bike is blue. (Rower Toma jest czerwony, a jego rower jest niebieski.)

 

 

 

Zaimki dzierżawcze odnoszące się do grupy

W niektórych przypadkach używamy zaimków dzierżawczych, aby odnosić się do przynależności grupy lub organizacji. W języku angielskim są to: „one’s own” (własny/własna/własne), „their own” (ich własny/ich własna/ich własne).

Przykłady zdań:

 

 • Everyone has their own opinions. (Każdy ma swoje własne opinie.)
 • Each student must bring their own supplies. (Każdy student musi przynieść swoje własne przybory.)
 • People should have the freedom to express their own ideas. (Ludzie powinni mieć wolność wyrażania swoich własnych pomysłów.)

wspólna nauka

Różnica w użyciu zaimka dzierżawczego przed rzeczownikiem a na końcu zdania

Jednym z ważnych aspektów dotyczących zaimków dzierżawczych w języku angielskim jest ich umieszczenie w zdaniu. Zaimki dzierżawcze mogą być używane zarówno przed rzeczownikiem, jak i na końcu zdania, a różnica w ich położeniu może zmienić znaczenie zdania.

 

Zaimki dzierżawcze przed rzeczownikiem

Kiedy zaimki dzierżawcze są umieszczone przed rzeczownikiem, wyrażają one posiadanie lub przynależność do konkretnej osoby lub rzeczy w sposób bezpośredni. Jest to najbardziej typowe użycie tych zaimków i często występuje w języku codziennym. Oto kilka przykładów:

 

 • My car is in the garage. (Mój samochód jest w garażu.)
 • Is this your book? (Czy to jest twoja książka?)
 • His dog is very friendly. (Jego pies jest bardzo przyjazny.)
 • Her house is beautiful. (Jej dom jest piękny.)
 • These are our bicycles. (To są nasze rowery.)
 • Their children are very well-behaved. (Ich dzieci są bardzo grzeczne.)

 

W tych zdaniach zaimki dzierżawcze precyzyjnie określają, do kogo lub do czego należy dany przedmiot lub byt.

 

Zaimki dzierżawcze na końcu zdania

Kiedy zaimki dzierżawcze są umieszczone na końcu zdania, nadal odnoszą się do konkretnej osoby lub rzeczy, ale dodają subtelność lub nacisk na przynależność. Taka konstrukcja zdania jest bardziej formalna i może być używana w bardziej literackich lub wyrafinowanych kontekstach. Oto przykłady:

 

 • The book on the table is mine. (Książka na stole jest moja.)
 • The book is yours. (Książka jest twoja.)
 • The dog is his. (Pies jest jego.)
 • That artwork is hers. (To dzieło sztuki jest jej.)
 • The bicycles are ours. (Rowery są nasze.)
 • The decision to move forward is theirs. (Decyzja o kontynuacji jest ich.)

 

W tych zdaniach zaimki dzierżawcze na końcu zdania podkreślają, że coś należy do konkretnej osoby lub grupy, ale robią to w bardziej wyrafinowany sposób niż wersja przed rzeczownikiem.

Różnica w umieszczeniu zaimka dzierżawczego przed rzeczownikiem a na końcu zdania polega głównie na stylu i nacisku. Użycie przed rzeczownikiem jest bardziej typowe i bezpośrednie, podczas gdy użycie na końcu zdania jest bardziej formalne i wyrafinowane. Zrozumienie tej różnicy pomaga w precyzyjnym wyrażaniu przynależności i posiadania w języku angielskim, a także dostosowaniu się do kontekstu komunikacji.

nauka

Zaimki dzierżawcze są niezbędnym elementem języka angielskiego, który pozwala na wyrażenie przynależności lub posiadania czegoś. Warto zrozumieć różne formy tych zaimków oraz ich zastosowania, aby poprawnie komunikować się w języku angielskim. W artykule omówiliśmy podstawowe zaimki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze odnoszące się do osób, zaimki dzierżawcze z apostrofem s (‚s), oraz zaimki dzierżawcze odnoszące się do grupy. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci lepiej zrozumieć i używać zaimków dzierżawczych w praktyce językowej.

 

Ćwiczenia od nas!

Jeśli chcesz poćwiczyć czasy w praktyce to serdecznie zapraszam Cię do zapoznania się z naszym zestawem e-booków: Angielskie Czasy w Pigułce oraz Angielska Gramatyka ze Speaking House.

NAJNOWSZE WPISY: