Uczymy czasu Present Perfect! - Speaking House - nauka angielskiego w praktyce!Gramatyka
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Uczymy czasu Present Perfect!

Czas Present Perfect, czyli prawdziwa zmora bardzo dużej rzeszy osób uczących się języka angielskiego. Sprawia on problem z tego względu, że w języku polskim nie mamy nic podobnego, a sam Perfect łączy w sobie cechy czasu przeszłego i teraźniejszego. W poniższym poradniku rozwiewamy WSZYSTKIE wątpliwości i tłumaczymy krok po kroku jak bez problemów posługiwać się tym czasem. Zapraszamy do lektury!

 

 

Zacznijmy od podstaw, czyli struktura czasu..

Tak jak we wszystkich czasach w języku angielskim, struktura Present Perfect jest bardzo prosta i schematyczna.

 

Zdania twierdzące: Podmiot + have/has + III forma czasownika

(Przykładowo: Susan has studied at Speaking House with success)

Zdania przeczące: Podmiot + have not / has not + III forma czasownika

(Przykładowo: Susan hasn’t had any problems with Present Perfect)

Pytania: Have/has + podmiot + III forma czasownika

(Przykładowo: Has Susan liked her course at Speaking House?)

 

Trzecia forma czasowników często jest taka jak druga forma – dodajemy końcówkę -ed. W przypadku czasowników nieregularnych musimy zapamiętać odpowiednie formy. Tabelę z najpopularniejszymi czasownikami nieregularnymi w drugiej i trzeciej formie możecie znaleźć tutaj: KLIK!

Ok, ale kiedy się go stosuje?

Czas perfect jest dość specyficzny i stosujemy go w wielu różnych przypadkach. Na początku bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć kiedy się go nie stostuje. Najważniejszą zasadą jest to, żeby nie stosować Present Perfect, kiedy podajemy w zdaniu informację, kiedy coś się stało w przeszłości. Nieważne jest, czy mówimy o sytuacjach, które wydarzyły się wczoraj, rok temu, kiedy byliśmy dziećmi lub po śniadaniu. Kiedy taka informacja zawarta jest w zdaniu zawsze stosujemy czasy Past. Jest to jedna z niewielu reguł w języku angielskim od której nie ma wyjątków. W poniższej liście są natomiast wszystkie sytuacje w których używamy Present Perfect.

1.Kiedy mówimy o czymś co wydarzyło się w przeszłości, ale ma wpływ na teraźniejszość.

Jeśli przykładowo zrobiliśmy coś w przyszłości i widzimy efekty tej akcji w teraźniejszości, używamy czasu Present Perfect. Przykładowo:

 

I have cleaned my car.

Umyłem samochód, więc jest teraz czysty.

Susan has baked a cake.

Susan upiekła ciasto (które wciąż jest do zjedzenia).

 

Gdyby upiekła ciasto, które zostało już zjedzone i chcemy o tym powiedzieć użyjemy czasu Past Simple.

 

2.Kiedy czas w którym coś się wydarzyło jeszcze się nie skończył

Załóżmy, że chcemy powiedzieć w czwartek, że mieliśmy do tej pory ciężki tydzień i prawdopodobnie do końca tygodnia będziemy pod ciężarem wielu obowiązków. Po angielsku będzie to brzmiało tak:

 

I have had a super busy week.

Ten tydzień był bardzo ciężki (i wciąż jest)

 

Chciałbym zwrócić Twoją uwagę na to, że to zdanie musi dotyczyć bieżącego tygodnia. Jeśli chcemy powiedzieć to samo o poprzednim powiemy:

I had a super busy week.

Miałem bardzo ciężki tydzień (poprzedni)

 

Inne przykłady:

This year I have been to Paris twice.

W tym roku byłem w Paryżu dwa razy.

I have received a few important emails this week.

W tym tygodniu otrzymałem kilka ważnych maili.

 

 

3.Kiedy chcemy powiedzieć o czymś, co stało się w przeszłości, ale nie mówimy kiedy.

Jest to sytuacja w której przeważnie chcemy podzielić się z kimś jakimś doświadczeniem życiowym. Nie interesuje nas kiedy coś się stało, ale to że się stało. Przykładowo:

 

I have been to this restaurant.

Byłem w tej restauracji  (W tej sytuacji chcemy przekazać, że już tam kiedyś byliśmy).

 

Załóżmy, że rozmawiamy z kimś o podróżowaniu. Chcemy poinformować naszego rozmówcę o tym gdzie byliśmy w naszym życiu do tej pory.

 

-Well, I have been to London and I think this is my favourite city.

Cóż, byłem w Londynie i myślę, że to moje ulubione miasto.

-That’s great! I have been to England but not to London.

Świetnie! Ja byłem w Anglii, ale nie w Londynie.

 

Ważne jest pamiętanie o zasadzie z czasem. Przykładowo:

 

I was in London two years ago.

Byłem w Londynie dwa lata temu. (W tym przypadku podajemy czas, więc korzystamy z Past Simple)

 

 

4.Kiedy chcemy powiedzieć, że coś  się nigdy nie wydarzyło, że coś wydarzyło się po raz pierwszy lub kiedy mówimy ile razy coś się wydarzyło

Ok, ta zasada jest relatywnie prosta. Odpowiadającymi przykładami są:

 

It has never happened before. / I have never done anything like this. / Susan has never seen that guy before.

To nigdy wcześniej się nie stało. / Nigdy nie robiłem nic takiego. / Susan nigdy wcześniej nie widziała tego gościa.

This is the first time I have done this. / I have been here for the first time

To jest pierwszy raz kiedy to robię. / To jest pierwszy raz kiedy tu jestem.

I have been to Greece three times / Mike has changed his job twice / Susan has seen him just once.

Byłem w Grecji trzy razy. / Mike dwa razy zmieniał swoją pracę. / Susan widziała go tylko raz.

 

 

5.Kiedy chcemy powiedzieć, że już coś się wydarzyło lub, że coś jeszcze się nie wydarzyło.

Tutaj łączymy czas Present Perfect ze słowami „yet” i „already”.

Należy pamiętać, że „already” używamy w zdaniach twierdzących po czasowniku posiłkowym (have/has) i przed czasownikiem w trzeciej formie. Czyli:

 

Podmiot + have / has + already + III forma.

Przykładowo:

 

Steve has already washed the dishes.  / My neighbor has already sold his car. / I don’t need any help because I have already finished.

Steve umył już naczynia. / Mój sąsiad już sprzedał swój samochód. / Nie potrzebuje pomocy bo już skończyłem.

 

Słowo „yet” idzie w parze z przeczeniami i pytaniami. Zawsze znajduje się na końcu takich zdań:

 

I have not finished yet. / My neighbor has not sold his car yet. / I need some help because I have not finished yet.

Jeszcze nie skończyłem. / Mój sąsiad nie sprzedał jeszcze swojego samochodu. / Potrzebuję pomocy, bo jeszcze nie skończyłem.

Have you finished yet? / Has your neighbor sold his car yet? / Have you finished yet?

Skończyłeś już? / Czy twój sąsiad sprzedał już swój samochód? / Skończyłeś już?

 

 

6.Kiedy chcemy powiedzieć, że ostatnio coś się wydarzyło. Używamy wtedy słów „recently” i „lately”, które oznaczają „ostatnio”. Przykłady użycia:

 

Recently I have seen your brother in the market. / Lately I have had some problems.

Ostatnio widziałem twojego brata w markecie. / Ostatnio miewam trochę problemów.

 

Uwaga! W niektórych źródłach możemy znaleźć informację o tym, że czas past simple dopuszczalny jest w parze ze słowami recently i lately. Tak samo, wielu native speakerów używa w tym przypadku tego czasu.

 

 

7.Kiedy chcemy powiedzieć, że właśnie coś się stało.

Kolejna dość łatwa sytuacja. Właśnie coś sie stało, przed chwilą, parę sekund temu. Tutaj mamy słowo „just”, które w tym kontekście oznacza „właśnie”.

Możemy więc powiedzieć to w taki sposób:

I have just received a phone call from my boss. / It has just started raining.

Właśnie zadzwonił do mnie mój szef. / Właśnie zaczęło padać.

 

 

8.Kiedy chcemy powiedzieć o sytuacjach, które zaczęły się w przeszłości i trwają do teraz

Tutaj często mamy słówka „since” i „for” i często dostajemy pytania o różnicę między nimi. Otóż „since” znaczy „od” i mówimy tutaj o początku w konretnym momencie w czasie. Przykładowo „od 2010 roku” lub „od poniedziałku”. „For” natomiast znaczy „przez” lub „od” w kontekście okresu czasu, takim jak „od 2 lat” lub „przez 2 tygodnie”.

Po angielsku możemy mieć:

„I have known her for 5 years” / „I have known her since college”

Znam ją od (przez) 5 lat. / Znam ją od collegu.

„I have had this car for 2 years” / „I have had this car since 2016”

Mam ten samochód od 2 lat. / Mam ten samochód od 2016.

 

Obydwa te przykłady podpowiadają, że wciąż znamy tą osobę i wciąż mamy ten samochód. Gdybyśmy powiedzieli  „I had this car” oznaczałoby to, że samochód zmienił swojego właściciela.

 

Kontrast z czasem past simple

To jest część, która wielu osobom sprawia problemy. Najważniejsze jest zapamiętanie dwóch rzeczy, które już wspomniałem w tym artykule. Dla podsumowania:

 

1. Zawsze kiedy podany jest czas kiedy coś wydarzyło się w przeszłości, stosujemy czasy Past.

W poniższym przypadku ważniejsza jest informacja, że w ogóle byliśmy w tym Paryżu. Dlatego zastosujemy Present Perfect:

I have visited Paris.

Byłem w Paryżu. (Nie mówię kiedy, po prostu dzielę się tą wiadomością)

 

Tu z kolei informujemy naszego słuchacza kiedy dokładnie tam byliśmy, w związku z czym skorzystamy z czasu Past Simple:

I visited Paris in 2010.

Byłem w Paryżu w 2010 roku. (To kiedy tam byłem jest ważniejszą informacją)

 

 

2. Kiedy czynność jest już zakończona stosujemy czasy past.

I have had good scores in all my tests this semester.

W tym semestrze miałem dobre wyniki z wszystkich testów.  (Semestr wciąż trwa)

I had good scores in all my tests last semester.

W poprzednim semestrze miałem dobre wyniki z wszystkich testów. (Semestr się skończył)

 

 

Podsumowanie

Nie taki diabeł straszny prawda? Wszystkie użycia tego czasu są ustalone przez dość proste zasady, a wyjątki w tym przypadku nie występują. Oczywiście trudniejsze jest pamiętanie zawsze o tym kiedy podczas rozmowy użyć Present Perfect prawidłowo. Dlatego też, zapraszamy na konwersacje do Speaking House, żeby poćwiczyć to i wiele innych rzeczy 🙂 W przypadku pytań a propos gramatyki, zapraszamy do kontaktu na messengerze. Chętnie na nie odpowiemy! Jeśli chcesz jednak poćwiczyć samodzielnie to mamy coś dla Ciebie! Przygotowaliśmy zestaw e-booków, dzięki którym możesz opanować praktycznie całą angielską gramatykę. A to wszystko w cenie kawy w Starbucksie 😉 Zapraszam Cię tutaj, aby dowiedzieć się więcej: https://speakinghouse.pl/ksiazkagramatyka/.

 

 

NAJNOWSZE WPISY: