Zaimki ilościowe, czyli quantifiers. Jak je poprawnie stosować? - Speaking House - nauka angielskiego w praktyce!
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Zaimki ilościowe, czyli quantifiers. Jak je poprawnie stosować?

Czy często zdarza ci się mylić “much” z “many”, albo “little” z “few”? Co to właściwie znaczy, dlaczego jest nam potrzebne i jak ich używać? Poniższy artykuł będzie twoim kompendium wiedzy jak właściwie używać quantifiers – czyli kwantyfikatorów, lub też inaczej zaimków ilościowych. Mimo że to dział teoretycznie prosty i podstawowy, kwantyfikatory bywają mylące dla użytkowników angielskiego na każdym poziomie. Przede wszystkim warto na początek powiedzieć, do czego one służą oraz o których dokładnie mówimy. Są to słówka some, any, a lot of, much, many, (a) little, (a) few i służą one określaniu ilości. Przydają się w codziennej komunikacji, ich znajomość będzie także niezbędna na każdym egzaminie z języka angielskiego. Czym one się różnią i których kiedy należy użyć? Zapraszam do lektury!

 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Zanim zaczniemy omawiać kwantyfikatory, warto omówić rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (countable/uncountable). Co to takiego? Jak sama nazwa wskazuje, rzeczowniki policzalne to te, które da się policzyć, podzielić na jednostki, np. one apple, two chairs, one bed, three flowers. Jak widzicie, występują zarówno w liczbie mnogiej i pojedynczej. Rzeczowniki niepoliczalne to te, których nie możemy zmierzyć, policzyć czy ułożyć w rządku, np. wine, petrol, milk a także rzeczowniki abstrakcyjne jak hate, love, sadness. W zależności od tego, czy nasz rzeczownik jest policzalny czy nie policzalny, zadamy różne pytanie. I tak do rzeczowników które możemy policzyć, zadamy następujące pytania:

 • How many apples do you have?
 • How many flowers has she got in her apartment?

Natomiast do rzeczowników niepoliczalnych :

 • How much wine did you have yesterday? Jak dużo wina wczoraj wypiłeś?
 • How much milk do we need? Jak dużo mleka nam potrzeba?

 

Czym są kwantyfikatory?

Kwantyfikatory, czyli quantifiers, jak już się pewnie domyślacie, służą nam do określenia ilości.  W języku angielskim są to:

 • much, many, a lot of, a plenty of
 • little, a little
 • few, a few
 • some, no, any

Prześledźmy krok po kroku właściwe ich użycie.

 

Much czy many?

Jak już wspomniałam, much stosujemy przed rzeczownikami niepoliczalnymi, a także abstrakcyjnymi,  zarówno w zdaniach pytających jak i przeczących. Ciekawostką jest fakt, że angielski rzeczownik “money” czyli pieniądze, zalicza się do…rzeczowników niepoliczalnych.

 • I don’t have too much money. Nie mam zbyt dużo pieniędzy.
 • We don’t have too much time. Nie mamy za dużo czasu. 
 • How much money did you spent yesterday? -Ile pieniędzy wczoraj wydałeś?

 

Many będzie się nam łączyć z rzeczownikami policzalnymi w zdaniach pytających i przeczących:

 • She doesn’t invite many people. Ona nie zaprasza wielu ludzi.
 • There are too many people in this room! -W tym pomieszczeniu jest zbyt dużo ludzi!
 • Do you have many books? (Czy masz wiele książek?)

 

Wyrażeń much/many możemy użyć również po wyrażeniach too (zbyt), so (tak bardzo), very (bardzo)

 • I love you so much (tak bardzo Cię kocham)
 • I like this person very much (bardzo lubię tę osobę)
 • There are too many people here (Tu jest zbyt dużo ludzi)
 • You smoke too much (zbyt dużo palisz)

Plenty czy a lot of?

Często zdarza mi się, że słuchacze pytają, jaka jest różnica pomiędzy many/much i a lot of. Otóż to ostatnie wyrażenie występuje zarówno z rzeczownikami policzalnymi jak i niepoliczalnymi (aczkolwiek tylko w zdaniach twierdzących) i możemy używać ich zamiennie.

 • I’ve read a lot of interesting books recently Ostatnio przeczytałem dużo interesujących książek.
 • I’ve drunk a lot of coffee today and now I can’t sleep. -Wypiłam mnóstwo kawy dzisiaj i nie mogę spać.
 • We’ve taken lots of lovely photographs during our holidays. Zrobiliśmy mnóstwo pięknych zdjęć na wakacjach.

 

Słówka “a lot of” możemy używać także zamiennie z “lots of”, a także “plenty of”. Przykładowo :

 • I know plenty of people here. Znam tu mnóstwo ludzi.
 • She has lots of flowers in her apartment. Ona ma mnóstwo kwiatków w swoim mieszkaniu.
 • He always has plenty of ideas. -On zawsze ma mnóstwo pomysłów.
 • Don’t worry. We’ve got plenty of time. Nie martw się. Mamy mnóstwo czasu.
 • There’s plenty of food in the fridge. -W lodówce jest mnóstwo jedzenia.

 

„A little” czy „little”?

„Little” oraz „a little” będziemy stosowali zawsze przed rzeczownikami niepoliczalnymi. A little to określenie niewielkiej ilości czegoś (trochę), często niewielkiej ilości, ale wystarczającej. Little będzie znaczyło mało, za mało, niewystarczającą ilość. Przykłady:

 • You can add a little sugar to this coffee  (Możesz dodać trochę cukru do tej kawy)
 • She had too little time to see me (Miała za mało czasu, aby mnie zobaczyć)
 • I’ve managed to save a little money. (Udało mi się zaoszczędzić trochę pieniędzy.)
 • There is too little coffee for everybody.  (Jest za mało kawy dla wszystkich.)

 

Jaka jest różnica między „few”, a „a few”

Te kwantyfikatory, podobnie jak a little i little, bywają problematyczne. A few (parę, kilka) / few (niewiele) w przeciwieństwie do tych poprzednich występują z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej i zawsze w zdaniach twierdzących. 

 • I know few people in town. (Znam niewiele osób w mieście.)
 • There are a few bootles in the fridge. (W lodówce jest parę butelek.)
 • I know few people in this city. (Znam mało osób w tym mieście.)
 • There are few people who support him. (Jest niewielu ludzi, którzy go wspierają.)
 • I have a few good friends I can always count on. (Mam kilkoro przyjaciół, na których zawsze mogę liczyć.)

 

„Some”, „any” i „no” – kiedy je stosować?

Some i any to kolejny zestaw kwantyfikatorów, które bywają mylące dla użytkowników angielskiego. Some używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi (wtedy oznacza trochę, jakieś) lub z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej – wówczas some oznaczać będzie kilka. Najczęściej występuje w zdaniach twierdzących, ale stosujemy je także w grzecznościowych zapytaniach, zwłaszcza jeżeli spodziewamy się pozytywnej odpowiedzi. Spójrzmy na przykłady:

 • I have some gifts for you . Mam dla Ciebie kilka prezentów.
 • Would you like some tea?  Może napijesz się herbaty?
 • I have got some good news for you! Mam dla Ciebie dobre wieści! 

 

Any jest właściwie odpowiednikiem some, tyle że w zdaniach pytających oraz przeczeniach. Łączy się z rzeczownikami niepoliczalnymi lub policzalnymi w liczbie mnogiej i w zależności od kontekstu będzie znaczyć żadne, jakiekolwiek. Przeanalizujmy poniższe zdania:

 • I don’t have any doubts. Nie mam żadnych wątpliwości.
 • Will you bring any documents? Przyniesiesz jakiekolwiek dokumenty?
 • Have you got any questions? Czy macie jakieś pytania?

 

Mamy jeszcze słówko “no” które pomoże nam, kiedy chcemy wyrazić, że w danym miejscu czegoś brakuje. “No” używa się w zdaniach przeczących (mimo że czasownik główny występuje w formie twierdzącej) przed rzeczownikami zarówno w liczbie pojedynczej i mnogiej, np :.

 • There are no books in this house. Nie ma żadnych książek w tym domu.
 • There were no people. Nie było tam żadnych ludzi.

Ponieważ w języku angielskim nie występuje podwójne zaprzeczenie, nie możemy powiedzieć “There aren’t no books in this house”. Zamiast tego powiemy : There aren’t any books in this house.

 

Więcej kwantyfikatorów

Oprócz powyżej wymienionych, najczęściej używanych kwantyfikatorów, w języku angielskim istnieje także kilka innych. Dla rzeczowników policzalnych będą to np : several (kilka), a couple of (parę), none of (żaden z) . Przykładowo :

 • There are several questions I would like to ask you today. Mam kilka pytań, które chciałbym ci dziś zadać.
 • It will take only a couple of days. To zajmie tylko parę dni.
 • None of our employees finished work before 5PM yesterday (żaden z naszych pracowników nie skończył wczoraj pracy przed piątą.

Natomiast dla rzeczowników niepoliczalnych np. a (little) bit of (trochę), przykładowo :

 • Let’s add a (little) bit of chilli to this soup. Dodajmy trochę chilli do tej zupy.
 • I’ve had a (little) bit of wine. Napiłem się trochę wina.

 

Mam nadzieję, że ta dawka wiedzy okazała się dla was przydatna – quantifiers teoretycznie mają proste zasady, jednak często się mylą i źle użyte mogą namieszać w zdaniu. Dlatego zachęcam Was do zapoznania się z zestawem e-booków Angielska Gramatyka Speaking House. Za 19 zł otrzymasz od nas 2 pełne ksiązki pełne setek ćwiczeń, fiszek, tematów do konwersacji, opracowań teoretycznych i praktycznech porad. Oczywiście jest tam również rozdział Quantifiers!  Zdecydowanie polecam zapoznanie się z tą publikacją, z pewnością pozwoli Ci opanować materiał z tego posta. Poniżej możesz zobaczyć strony z e-booka, a tutaj możesz dowiedzieć się więcej: https://speakinghouse.pl/ksiazkagramatyka/. Zdecydowanie przyda Ci się przećwiczyć Quantifiers, bo jest to jedna z tych rzeczy, które używasz cały czas. Dziekuję za lekturę i do zobaczenia w kolejnym poście 😉

NAJNOWSZE WPISY: