Konstrukcje gramatyczne z both, all, other, too oraz enough
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Konstrukcje gramatyczne z both, all, other, too oraz enough

Ach ta gramatyka… jak zwykle spędza nam sen z powiek i wszystko potrafi skomplikować. W języku angielskim jest sporo takich określników (mogą to być różne części mowy, jednak w tym wypadku najczęściej są to zaimki), które sprawiają wam sporo problemów. A  już szczególnie na początku nauki. Mowa tutaj o takich słówkach jak both, all, other, too oraz enough. Dlatego w tym wpisie omówię każdy z nich i podam garść przykładów oraz konstrukcje gramatyczne, które zobrazują ich zastosowanie w zdaniu. Zapraszam! 

 

gramatyka - nauka online

Konstrukcje gramatyczne z both

Jako pierwsze na tapet trafi słówko both. Na język polski przetłumaczymy je jako obaobajobieoboje, jeden i drugi, obydwaj, obydwa” i tak dalej. Jednak angielska gramatyka ma to do siebie, że lubi przeróżne konstrukcje zdań, co zmieni nam odrobinę sposób w jaki używamy tego słówka. I to właśnie tutaj tkwi cały problem. Ale bez obaw! Poniżej znajdziesz dokładny opis wszystkich konstrukcji poparty przykładami:

 

 

Both + (the) + rzeczownik w liczbie mnogiej:

 • She has seen both films. – Widziała oba filmy.
 • Both the cars are my father’s. – Oba (te) samochody są mojego ojca.
 • Both students had to retake the exam. – Obaj studenci musieli poprawić egzamin.

 

 

Both + of + rzeczownik w liczbie mnogiej lub zaimek:

 • Both of us had to stay after work. – Oboje (dosłownie: „z nas”) musieliśmy zostać po pracy.
 • Both of the matches were played on Saturday. – Oba mecze były rozegrane w sobotę.
 • I really like both of them. – Naprawdę lubię je obie.

 

 

Both X and Y:

 • Both men and women are welcomed here. – Zarówno mężczyźni jak i kobiety są tu mile widziani.
 • Lukas plays both football and basketball. – Lukas gra zarówno w piłkę nożną jak i koszykówkę.
 • Both mom and dad waited for me at the airport. – Zarówno mama jak i tata czekali na mnie na lotnisku.

 

 

Pamiętaj, że w konstrukcjach gramatycznych z both czasownik jest odmieniony dla liczby mnogiej:

 • Both of us are happy – Obie jesteśmy szczęśliwe.
 • Both of the books are interesting. – Obie książki interesujące.

 

konstrukcje gramatyczne - nauka

Konstrukcje gramatyczne z all 

W następnej kolejności zajmiemy się określnikiem all, który po polsku będzie oznaczał (w zależności od kontekstu) „wszystkie, wszyscy, wszystko, cały”. A występuje on w następujących konstrukcjach:

 

All + rzeczownik:

Tej konstrukcji użyjemy kiedy generalizujemy, czyli mówimy w sposób bardzo ogólny o wszystkich rzeczach, osobach, etc. Spójrz na przykłady poniżej:

 

 • I believe that all people should be happy. – Wierzę, że wszyscy ludzie powinni być szczęśliwi.
 • Susie said that not all donkeys are stupid. – Susie powiedziała, że nie wszystkie osły są głupie.
 • Are all lions dangerous? Once I watched a show about a domestic lion. – Czy wszystkie lwy są niebezpieczne? Raz widziałam program o udomowionym lwie.

 

Kolejna konstrukcja, w której z całą pewnością użyjemy tego określnika to:

 

 

All + pora dnia/roku/miesiąc/dzień, etc.:

 • We are having guests in the evening so I cooked all morning. – Wieczorem przychodzą do nas goście, więc gotowałam cały poranek.
 • He is so lazy that he spent all day on the couch watching TV. – Jest tak leniwy, że spędził cały dzień na kanapie oglądając TV.
 • I was learning how to drive all month. – Cały miesiąc uczyłam się prowadzić auto.

 

Określnik all może też pojawić się z konstrukcji z przedimkiem określonym, zaimkiem dzierżawczym lub w dopełnieniu. W tym przypadku użyjemy jej w odniesieniu do konkretnych rzeczy lub osób:

 

All + (of) + the/my/your,etc. + rzeczownik :

 • All the girls in my class are very smart. – Wszystkie dziewczynki w mojej klasie są bardzo mądre.
 • All of my friends finished univeristy. – Wszyscy moi przyjaciele ukończyli uniwersytet.
 • I got all of these books from my sister for free. – Dostałam wszystkie te książki za darmo od mojej siostry.

 

Konstrukcje gramatyczne z other the other

Other oznacza “inny, drugi, dodatkowy” i występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi i policzalnymi w liczbie mnogiej. Spójrz na przykładowe zdania:

 

 • I want some other cake. I am allergic to almonds. – Chce jakieś inne ciasto. Mam alergię na migdały.
 • I don’t have time for that now. I have other problems to solve. – Nie mam teraz na to czasu. Mam inne problemy do rozwiązania.
 • Can I have some other cheese? This smells awful. – Mogę prosić o jakiś inny ser? Ten strasznie cuchnie.

 

Gdy other poprzedza przedimek określony the , może po nim wystąpić rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej i mnogiej lub rzeczownik niepoliczalny.

 

The other + rzeczownik w l. poj.:

tłumaczymy jako “drugi, druga, drugie” z dwóch konkretnych lub wymienionych rzeczy.

 

 

The other +rzeczownik w l. mn.:

tłumaczymy jako “pozostali, pozostałe” z określonego zbioru rzeczy lub ludzi. Zerknij na przykłady poniżej:

 

 • I bought two shirts. One of them is red, and the other one is light blue. – Kupiłam dwie koszule. Jedna z nich jest czerwona, a druga jest jasno-niebieska.
 • Were are the other notebooks I gave you? – Gdzie są te pozostałe zeszyty, które ci dałam?
 • Can you pass me the pen? No, the other one.  – Możesz podać mi długopis? Nie, ten drugi.

 

konstrukcje gramatyczne w książce

Konstrukcje gramatyczne z too enough 

Na sam koniec skupimy się na konstrukcjach z too i enough. Too używamy przedprzymiotnikiem, i tłumaczymy jako “za bardzo” lub “zbyt”. Możemy również użyć “too much” (za dużo) z rzeczownikami niepoliczalnymi lub “too many” (zbyt wielu,wiele) z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej. W pytania stosujemy “how many” z rzeczownikami policzalnymi oraz “how much” z rzeczownikami niepoliczalnymi. Poniżej znajdziesz przykłady:

 

 • How many people live in this apartment? – Ilu ludzi mieszka w tym mieszkaniu?
 • There is too much water in the bowl. – W misce jest za dużo wody.
 • How much wine did you drink yesterday? – Ile wina wczoraj wypiliście?
 • This fish is too dry. – Ta ryba jest za sucha.

 

Enough oznacza “wystarczająco, wystarczający, wystarczająca” i występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w liczbie mnogiej, ale po przymiotnikach. Klasycznie, spójrz na poniższe przykłady:

 

 • She doesn’t have enough money to buy a house. – Ona nie ma wystarczająco pieniędzy, żeby kupić samochód.
 • This cheesecake is sweet enough. – Ten sernik jest wystarczająco słodki.
 • My brother is smart enough to become a teacher. – Mój brat jest wystarczająco mądry, żeby zostać nauczycielem.

To już wszystko w dzisiejszym wpisie! Mam nadzieję, ze podane wskazówki nieco uporządkowały twoją wiedzę lub wyjaśniły pewne kwestie. Serdecznie polecam przyjrzenie się zdaniom, w których dane określniki występują, najlepiej w jakimś angielsko-angielskim słowniku (o na przykład tutaj.) Pomoże ci to na pewno zyskać szerszy kontekst i umiejscowić je w „żywym języku”. A jeżeli chcesz jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę na temat gramatyki angielskiej to zaglądnij do naszych pozostałych wpisów. Miłego tygodnia!

NAJNOWSZE WPISY: