Marketing i reklama po angielsku - Speaking House
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Marketing i reklama po angielsku

Czym tak naprawdę jest marketing? Otóż są to wszystkie działania podejmowane przez firmę w celu promowania zakupu lub sprzedaży produktu lub usługi. Marketing obejmuje reklamę, sprzedaż i dostarczanie produktów konsumentom lub innym firmom.

Bardzo istotnym jest fakt, że marketing to niezwykle innowacyjna, postępująca i rozwijająca się dziedzina, która ma swoje własne specjalistyczne słownictwo. Słownictwo to jest potrzebne do przeprowadzania burzy mózgów i omawiania pomysłów na sprzedaż produktów lub usług. Dlatego w dzisiejszym wpisie postaram się przybliżyć Ci angielskie zwroty używane w tej dziedzinie. No i rzecz jasna umieścić je w kontekście. Zapraszam! 🙂

marketing - wykres

Marketing – najważniejsze słowa

Zanim przejdziemy do omówienia wyrażeń, zdań czy idiomów charakterystycznych dla tej branży, to warto się skupić na podstawowej terminologii. Dlatego w tym akapicie przedstawię najważniejsze pojęcia i nazwy, którymi może zaskoczyć się marketing po angielsku. Poniżej znajdziesz listę tych terminów oraz ich użycie w kontekście. Zaczynajmy!

 

 • I’ve tried lots of other brands of shampoo, but this one’s still my favourite. – Wypróbowałam już wiele szamponów innych marek, ale ten jest nadal moim ulubionym.
 • We care about the satisfaction of our consumers. – Zależy nam na zadowoleniu naszych konsumentów.
 • Materials must be costed before a product’s retail price is set. -Przed ustaleniem ceny detalicznej produktu należy oszacować koszty materiałów.
 • Other methods of digital marketing often work to drive traffic to the web channel. – Inne metody marketingu cyfrowego często służą do kierowania ruchu na kanał internetowy.
 • The end user should receive the product within 24 hours. – Użytkownik końcowy powinien otrzymać produkt w przeciągu 24 godzin.
 • If Kim launches a new line of clothing, she invites heaps of celebrities to the product launch. – Kiedy Kim wypuszcza na rynek nową linię ubrań, zaprasza mnóstwo gwiazd na premierę produktu.
 • Clearly what we need is less advertising and more independent consumer surveys, market research and reports. – Najwyraźniej potrzebujemy mniej reklam, a więcej niezależnych badań konsumenckich, badań rynku i raportów.
 • They are a good company, but they have to work on their public relations. – To dobra firma, ale musi popracować nad swoim PR-em.
 • This is a total product issue and you should raise it with Marketing, not Advertising. – Jest to problem dotyczący całego produktu i należy go zgłosić do działu marketingu, a nie reklamy.

 

marketing - reklama

Marketing – wyrażenia opisujące produkt

Czas na zapoznanie się z najważniejszymi zwrotami. W tej części skupimy się na produkcie. Jedną z rzeczy, które możemy zrobić jest „launching a product” (wprowadzenie produktu na rynek). Spójrz na przykłady użycia poniżej:

 • They launched a product that was a big success. – Wprowadzili na rynek produkt, który okazał się wielkim sukcesem.
 • Consumers are anticipating the company’s launch of its next generation of smartphones. – Konsumenci oczekują wprowadzenia przez firmę na rynek kolejnej generacji smartfonów.
 • We want to launch our product next week. – Chcemy wprowadzić nasz produkt na rynek w przyszłym tygodniu.

 

Omówiliśmy już, co może zrobić z produktem firma, więc teraz postawmy się w roli konsumenta. Po tym jak produkt pojawia się na rynku możemy „adopt a product”  (przyjąć produkt), czyli zdecydować się na jego kupno. Zerknij jak to wyrażenie zostanie użyte w zdaniu:

 

 • There are many people who do not adopt new technology until the old technology is obsolete. – Jest wiele osób, które nie przyjmują nowych technologii, dopóki stare nie staną się przestarzałe.
 • Some people wait to hear the opinions of others before they adopt the product. – Niektórzy ludzie czekają, aż usłyszą opinie innych, zanim zdecydują się na kupno danego produktu.

 

 

Marketing – wyrażenia opisujące konkurencję

W tej części przejdziemy do fraz, których używa się do opisywania konkurencji na rynku. Czasami firma zdobywa znaczący udział w rynku (uzyskuje znaczną część sprzedaży w danej branży) wkrótce po wprowadzeniu produktu na rynek. To zjawisko opiszemy jako „logging an early win” (czyli w wolnym tłumaczeniu odnotowanie wczesnego sukcesu na rynku). A tak użyjemy tej frazy w zdaniu:

 

 • Apple logged an early win in the smartphone market by focusing on usability features. – Firma Apple wcześnie zdobyła rynek smartfonów, koncentrując się na funkcjach użytkowych.

 

Gdy ludzie chcą jakiegoś produktu, pojawia się na niego popyt. Firmy starają się więc „drive demand for their products” (stworzyć popyt na swoje produkty). Niestety samo wprowadzenie produktu często do tego nie wystarcza. Dlatego firmy tworzą taktyki, czyli sposoby na to, by konsumenci chcieli kupić ich produkt. Spójrz na przykład:

 

 • In some emerging markets, a company has to drive demand for the product category. Sometimes even before it can drive demand for its product. – Na niektórych rynkach wschodzących firma musi stworzyć popyt na daną kategorię produktów. Czasami nawet zanim będzie mogła stworzyć popyt na swój produkt.

 

Co więcej, można też podkradać pomysły konkurencji. Takie zachowanie możemy nazwać „co-opting someone’s tactics” (przejmowanie czyjejś taktyki). W tym sensie oznacza to przejęcie i wykorzystanie ich do własnych celów:

 

 • The advertising campaign was so successful that other advertisers co-opted the style. – Ta kampania reklamowa była tak udana, że inni reklamodawcy przejęli/skopiowali jej styl.

 

marketing - burza mózgów

 

Marketing – idiomy

Na sam koniec przynoszę ze sobą garść idiomów biznesowych, które świetnie sprawdzą się w marketingu i reklamie. Przyjrzyj się poniższym zdaniom: 

 

 • We will be making changes to the company across the board (dotyczące każdej dziedziny): our mission, our employee structure, and even our logo. – Będziemy wprowadzać zmiany w całej firmie: w naszej misji, strukturze pracowniczej, a nawet w logo.
 •  We are banking on (liczyć na kogoś) a final investor to help get this project running. –  Liczymy na to, że inwestor końcowy pomoże nam uruchomić ten projekt.
 • We need each and every one of you to bring something to the table (wnosić coś korzystnego). – Potrzebujemy, aby każdy z Was wniósł coś korzystnego.
 •  We have to fish where the fish are. I don’t think this marketing campaign is useful because it targets people outside of our age demographic. –  Musimy łowić tam, gdzie są ryby. Nie sądzę, aby ta kampania marketingowa była użyteczna, ponieważ jest skierowana do osób spoza naszej grupy wiekowej.
 • This new marketing campaign will help put our product on the map. (wypromować coś) –Ta nowa kampania marketingowa pomoże wypromować nasz produkt.

marketing - okazja

 

I to już wszystko w dzisiejszym wpisie. Mam nadzieję, że podane wyrażenia pomogą usprawnić Twoją komunikację w tej branży. Co więcej, jak zawsze polecam nasze pozostałe wpisy dotyczące biznesowego angielskiego, które znajdziesz na naszym blogu. Koniecznie zajrzyj!

NAJNOWSZE WPISY: