Pytania po angielsku - część 2 - Speaking House Bolg
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Pytania po angielsku. Jak dobrze je formułować? – część 2

W naszym poprzednim wpisie postanowiliśmy poradzić sobie z problemem: „jak tworzyć pytania w języku angielskim?”. Skupiliśmy się wtedy na czasach Present i Past Simple oraz Present i Past Progressive. W dzisiejszym wpisie omówimy ich tworzenie w czasach Perfect i konstrukcjach odnoszących się do przyszłości.

Słowem przypomnienia, pytania są jednym z najważniejszych elementów języka, a raczej naszych umiejętności językowych. Używamy ich w przeróżnych sytuacjach, a swobodne ich formułowanie pokazuje naszą biegłość językową. No i rzecz jasna, pomaga nam komunikować się lepiej i precyzyjniej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o konstruowaniu pytań, to koniecznie czytaj dalej. Zapraszamy!

pytania

Pytania w angielskim – podsumowanie

Na sam początek przypomnijmy sobie ogólne informacje na temat tworzenia pytań w angielskim.

Otóż, przy tworzeniu pytań po angielsku możemy posłużyć się umowną zasadą QWASM. Co to takiego? Już tłumaczę. Każda z liter w tym skrócie ma swoje znaczenie. QW oznacza question word, czyli zaimek pytający. Brzmi strasznie, ale po prostu oznacza to takie słówka jak: what (co), who (kto), where (gdzie), when (kiedy), why (dlaczego), which (który, która, które), how (jak), itd. Następna niewiadoma naszego skrótu to A, która oznacza auxiliary verb, czyli nasz polski czasownik posiłkowy. Są to czasowniki, które pozwalają nam zbudować zdanie w danym czasie, a same w sobie nie niosą żadnego znaczenia. Może to być czasownik do, have, will lub be. 

Kolejna tajemnicza literka to S, czyli subject – nasz polski podmiot zdania, lub potocznie zwana „osoba”. I na końcu M, czyli main verbto znaczy czasownik główny. To ten czasownik niesie znaczenie i określa jaką czynność chcemy wykonać. Czasownik posiłkowy służy tylko celom „konstrukcyjnym”. Tak więc, po rozszyfrowaniu naszego skrótu, możemy przedstawić formułę tworzenia pytań w następujący sposób:

 

QW + A + S + M 

Question word + auxiliary verb + subject + main verb

What + did + she + cook ?

 

A poniżej znajdziesz listę zaimków pytających, które trafiają na sam początek naszego pytania:

 

 • who? – kto? pytanie o osobę lub zwierzę,
 • what? – co? pytanie o rzecz,
 • which? – który, która, które? pytanie o określoną rzecz/ rzeczy,
 • whose? – czyj, czyja, czyje? pytanie o przynależność do osoby,
 • when? – kiedy? pytanie o czas,
 • where? – gdzie? pytanie o miejsce,
 • why? – dlaczego? pytanie o powód,
 • how? – jak? pytanie o sposób,
 • how long? – jak długo? pytanie o długość,
 • how many? – jak wiele? pytanie o ilość,
 • how much? – jak dużo? pytanie o ilość,
 • how often? – jak często? pytanie o częstotliwość.

angielski - pytania

Pytania w angielskim – czasy Perfect

Tworząc pytania w poszczególnych czasach musimy pamiętać o użyciu odpowiedniego czasownika posiłkowego. Jak już wspominałam, czasowniki posiłkowe pełnią w zdaniu funkcję operatorów. Są niezbędne do zbudowania przede wszystkim zdań przeczących i pytań, ale również zdań twierdzących. 

W czasach Perfect będą to odpowiednio czasowniki have lub has (w Present Perfect) oraz had w Past Perfect). Przypomnę najpierw budowę zdań twierdzących w naszych czasach:

 

Osoba + czasownik have, has lub had III forma czasownika + reszta zdania

 

Pamiętaj, że w czasie Present Perfect trzecia osoba liczby pojedynczej (czyli he, she, it) używa czasownika has.

I tak jak w poprzednich czasach nasz operator wędruje po prostu na początek zdania, ale za słówko pytające (where, when, etc. ). Bardzo ważne, żeby pamiętać że czasownik w trzeciej formie nie zmienia się w pytaniu. W przeciwieństwie do czasu Past Simple, gdzie „did” niosło informację o czasie przeszłym, w czasach Perfect trzecia forma czasownika nigdy się nie zmienia. Spójrz na schemat tworzenia pytań w czasie Present Perfect:

 

Zaimek pytający (where, when, etc.) + czasownik posiłkowy have lub has + osoba + czasownik w III formie(danced, been, gone etc.) ?

 

A poniżej znajdziesz przykłady:

 

 • Have you ever been to China? – Czy kiedykolwiek byłeś w Chinach?
 • Has she met your family already? – Czy ona już poznała twoją rodzinę?
 • Where have you been? – Gdzie ty się podziewałeś?
 • What has he bought? – Co on kupił?
 • Why have they painted the room? – Dlaczego oni pomalowali pokój?

 

Pytania w czasie Past Perfect będą budowane analogicznie, jednak za pomocą przeszłej formy czasownika to have czyli had: 

 

Zaimek pytający (where, when, etc.) + czasownik posiłkowy had + osoba + czasownik w 3 formie(danced, been, gone etc.) ?

 

A oto przykłady:

 

 • Had you left your keys at home before arriving at the airport? – Czy zostawiłeś klucze w domu zanim dotarłeś na lotnisko?
 • Had anybody seen her before that night? – Czy ktoś ją widział przed tamtą nocą?
 • Where had he lived before he moved to Barcelona? – Gdzie mieszkał zanim przeprowadził się do Barcelony?

 

pytania w angielskim - notatki

Pytania w angielskim – przyszłość

Jak może pamiętacie, przyszłe wydarzenia w angielskim możemy opisać za pomocą przeróżnych konstrukcji czasowych, jak również i czasów (tak samo jak w odniesieniu do przeszłości czy teraźniejszości) . Trzy najbardziej podstawowe sposoby mówienia o zdarzeniach, które dopiero nastąpią to konstrukcja „be going to” , czas Future Simple oraz czas Present Continuous. Jeśli potrzebujesz przypomnienia, kiedy powinniśmy użyć której konstrukcji, to zapraszamy tutaj, lub do wpisu na naszym blogu. Znajdziesz tam wszystko, co powinieneś wiedzieć o wyrażaniu przyszłości w angielskim.

Ale wracając do naszego tematu pytań. Ich konstrukcję w czasie Present Continuous omówiliśmy już w poprzednim wpisie, więc bez owijania w bawełnę przejdziemy do pozostałych dwóch opcji. Zacznijmy więc od konstrukcji to be going to. Używamy jej kiedy mówimy o swoich planach (gdy już zdecydowaliśmy, że coś zrobimy w przyszłości) oraz kiedy stwierdzamy, że coś wydarzy się w przyszłości, bazując na sytuacji w teraźniejszości. Zdania twierdzące budujemy w następujący sposób :

 

Osoba + czasownik to be (odmieniony!) + going to + czasownik w bezokoliczniku (dance, sing, walk)

 

Pamiętaj, że czasownik to be odmieniamy przez osoby! Pytania tworzymy poprzez inwersję, czyli zamianę to be z osobą. Oczywiście, na początku może znaleźć się  zaimek pytający (what, why, when, how itd.), jeśli jest to pytanie otwarte (na które nie możemy odpowiedzieć po prostu tak lub nie). Tak wygląda schemat budowania pytań w tej konstrukcji:

 

Zaimek pytający (where, when) + czasownik to be osoba + going to + czasownik w bezokoliczniku (dance, walk, sing) ?

 

Spójrz na poniższe przykłady:

 • Is she going to eat dinner? – Czy ona zamierza zjeść obiad?
 • Are you going to help me with that? – Zamierzasz mi z tym pomóc?
 • Is it going to rain? – Będzie padać?
 • Where is she going to eat dinner? – Gdzie ona zamierza zjeść obiad?
 • When are you going to help me with that? – Kiedy zamierzasz mi z tym pomóc?

 

Pytania w angielskim – Future Simple

Czas Future Simple to najbardziej uniwersalny czas odnoszący się do przyszłości. Budujemy go za pomocą czasownika will połączonego z nieodmienionym czasownikiem podstawowym. Pamiętaj, że will nie zmienia swojej formy w żadnej z osób! Poniżej schemat przedstawiający budowę zdań twierdzących:

 

Osoba + will + czasownik (go, cook, clean) + reszta zdania

 

Jeżeli chodzi o pytania, to tworzymy je poprzez inwersję, czyli will zamieni się miejscami z podmiotem (czyli naszą osobą). Co więcej, możemy mieć na początku zaimek pytający (when, what, why etc.), kiedy pytanie jest otwarte. A oto schemat:

 

Zaimek pytający (where, when, why) + will + osoba + czasownik (go, clean, cook) ?

 

Zerknij na przykłady poniżej:

 • Will you help me ? – Pomożesz mi?
 • When will we see each other? – Kiedy się zobaczymy?
 • Why will he come with us? – Czemu on z nami pójdzie?
 • How will you get there? – Jak się tam dostaniecie?

I to już wszystko w temacie tworzenia pytań w angielskim. Mam nadzieję, że to kompendium przyda się Wam w nauce. Pamiętajcie jednak, że to practice makes perfect (praktyka czyni mistrza) i ćwiczcie budowę pytań jak najczęściej. Powodzenia!

 

Ćwiczenia od nas!

Jeśli chcesz poćwiczyć czasy w praktyce to serdecznie zapraszam Cię do zapoznania się z naszym zestawem e-booków: Angielskie Czasy w Pigułce oraz Angielska Gramatyka ze Speaking House.

NAJNOWSZE WPISY: