Zaimki something, nothing i anything w angielskim - Speaking House
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Zaimki something, nothing i anything w angielskim

Ach te angielskie zaimki… Niejeden i niejedna z was po natknięciu się na słówko takie jak something, anywhere, nobody, etc. zaczyna zastanawiać się, czy na pewno poprawnie go używa. I wcale się temu nie dziwię. Słowa te bowiem brzmią bardzo podobnie, jednak ich zastosowanie jest dość różne i całkiem znaczące. Niektóre z nich stosujemy tylko do osób, inne do rzeczy czy miejsc. Jeszcze kolejną kwestią jet użycie ich w pytaniach bądź też zdaniach twierdzących. To już całkiem sporo informacji. Dlatego w dzisiejszym wpisie przypomnę ci, kiedy używamy something, anything, nothing, somebody, anybody, nobody, somewhere, anywhere, nowhere, everything, everybody, everywhere. Zapraszam do lektury!

zaimki - nauka

Zaimki – zasady ogólne

Dla lepszego zrozumienia „natury” danego zaimka warto podzielić go sobie na pół – na przedrostek i końcówkę. Weźmy na ten przykład słówko something. Dzieląc je na pół otrzymamy przedrostek some- i końcówkę -thing. Jeśli podzielimy tak wszystkie nasze zaimki ze wstępu to otrzymamy listę następujących przedrostków:

 

 • some-
 • any-
 • no-
 • every-

 

Dodatkowo, możemy też wyróżnić listę końcówek:

 

 • -body/one
 • -thing
 • -where

 

Skoro mamy już opanowane podstawy, to możemy spokojnie przejść do bardziej szczegółowych informacji.

 

 

Zaimki – zdania twierdzące

W zdaniach twierdzących użyjemy przede wszystkim zaimków z przedrostkiem some. Spójrz na poniższe przykłady:

 

 • I have to tell you something. – Muszę ci coś powiedzieć.
 • Your keys must be somewhere. – Twoje klucze muszą gdzieś być.
 • I think I saw somebody. – Myślę, że kogoś widziałam.
 • Look! There’s something under that chair. – Spójrz! Coś jest pod tym krzesłem.
 • Somebody called you yesterday.  – Ktoś do ciebie wczoraj dzwonił.
 • There’s something in this room making a noise. – Coś w tym pokoju hałasuje.
 • There is someone to see you outside. – Ktoś do ciebie czeka na zewnątrz.

 

W zdaniu twierdzącym i koniecznie z czasownikiem pozytywnym użyjemy też czasownika z przedrostkiem no-. A to dlatego, że nothing (nic), no one/nobody (nikt) i nowhere (nigdzie) oznaczają w połączeniu z zdaniami przeczącymi to samo co anything, anybody/anyone i anywhere, ale w przeciwieństwie do nich nie używamy z nimi słówka “not”, ponieważ stanowią one przeczenie już same w sobie. Pamiętajcie, że w angielskim nie przeczymy w zdaniu dwa razy (zupełnie inaczej niż w polskim!). Zerknij na przykłady:

 

 • I can see nothing. – Nic nie widzę (dosł. „Widzę nic”).
 • There is nobody here. – Nikogo tu nie ma (dosł. „Nikt tu jest”).
 • My keys are nowhere in my room. – Moich kluczy nie ma nigdzie u mnie w pokoju. (dosł. „Moje klucze są nigdzie u mnie w pokoju”).
 • The sun was in my eyes and I could see nobody. – Słońce świeciło mi w oczy, więc nikogo nie widziałam (dosł. „Widziałam nikogo”).
 • That mess has nothing to do with me! – Ten bałagan nie ma ze mną nic wspólnego (dosł. „Ma ze mną nic wspólnego”).

 

zaimki - notatki

Zaimki – pytania i przeczenia

W zdaniach przeczących i pytaniach użyjemy wszystkich zaimków z przedrostkiem any-, czyli anything, anywhere oraz anybody. Spójrz więc proszę na poniższe przykłady:

 

 • I can’t see anything. – Nic nie widzę.
 • She hasn’t met anybody from Indonesia. – Ona nigdy nie spotkała nikogo z Indonezji.
 • They can’t find their keys anywhere. – Nigdzie nie mogą znaleźć kluczy.
 • Can you hear anything? – Słyszysz coś?
 • Is there anywhere we can go to talk? – Czy jest tu jakieś miejsce gdzie możemy porozmawiać?
 • Hello, is anybody here? – Halo, czy ktoś tu jest?

 

Ale często używamy something, somebody/someone, somewhere w prośbach i w ofertach, czyli wtedy, gdy o coś prosimy lub coś komuś oferujemy. Zerknij poniżej:

 

 • Would you like something to drink? – Chcecie coś do picia?
 • Can somebody help me? – Czy ktoś może mi pomóc?

 

 

Zaimki z przedrostkiem every

Przedrostek every- oznacza „wszystkie”, „każde” i możemy stosować go w każdym rodzaju zdań, tj. w pytaniach, przeczeniach oraz zdaniach twierdzących. Używamy everybody/everyone, everything, everywhere, gdy mamy na myśli „wszystkich ludzi”, „wszystkie rzeczy” lub ‚”wszystkie miejsca”. Poniżej znajdziesz przykłady:

 

 • Everybody in my class has passed the exam. – Wszyscy w mojej klasie zdali egzamin.
 • From the top of the mountain, we could see everything. – Ze szczytu góry mogliśmy zobaczyć wszystko.
 • There were insects everywhere. – Wszędzie były owady.

 

zaimki - gramatyka

Zaimki – osoby, rzeczy i miejsca

Nasze zaimki możemy podzielić też ze względu na to czy ich końcówki odnoszą się do miejsc, rzeczy czy też osób. Otóż każdy zaimek z końcówką-body albo -one będzie opisywał osoby, ten z końcówką -thing rzeczy, natomiast zaimki z końcówką -where odnoszą się do miejsc. Przykłady poniżej:

 

 • I will follow you everywhere you go. – Podążę za tobą, gdziekolwiek pójdziesz. (miejsce)
 • She doesn’t need anybody to help her. – Nie potrzebuje nikogo do pomocy. (0soba)
 • There is something weird happening with her. – Coś dziwnego się z nią dzieje. (rzecz)

gramatyka nauka

To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten wpis rozjaśnił wam co nieco sprawę z zaimkami. Po więcej informacji o zaimkach (ale już tych zwrotnych) zapraszamy na naszego bloga. Trzymajcie się i do następnego!

 

 

 

NAJNOWSZE WPISY: