Legal English - najważniejsze zwroty i wyrażenia : Speaking House Blog
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Legal English – najważniejsze zwroty i wyrażenia

Jesteś prawnikiem, prokuratorem, pracownikiem kancelarii prawnej lub sędzią? Na co dzień pracujesz z wieloma umowami w swojej kancelarii? A może planujesz zakup lub wynajem nieruchomości za granicą? Nie ma wątpliwości, że kariera w dziedzinie prawa lub ubezpieczeń stanowi ekscytujące wyzwanie dla potencjalnych pracowników. Ale dogłębne zrozumienie żargonu prawniczego, którego używa się na co dzień, może być trudne. Szczególnie jeśli mowa o języku dla nas obcym, w tym przypadku o legal English.

Pisanie raportów ze spraw, ocena ryzyka, przygotowywanie umów – to wszystko są bardzo ważne, ale ściśle regulowane prace, które wymagają precyzyjnego i dokładnego użycia legal English. Konsekwencje użycia nieprawidłowej terminologii podczas sporządzania umowy mogą mieć poważne i kosztowne konsekwencje dla klienta, firmy, a nawet dla Ciebie osobiście. Jeśli coś pójdzie nie tak i okaże się, że świadczona usługa zawierała błędy, odpowiedzialność może spoczywać na dostawcy usług prawnych lub ubezpieczeniowych.

Dlatego przychodzimy z pomocą. Poniżej przedstawiamy niektóre z terminów ubezpieczeniowych i prawnych, które osoby pragnące rozwijać karierę w tych dziedzinach będą musiały znać, jeśli chcą wykonywać swój zawód w języku angielskim. Zapraszamy do lektury!

legal english

Legal English – na sali sądowej

Poniżej znajdziecie słownictwo, z którym można się spotkać na każdej sali sądowej razem z ich użyciem w zdaniu:

 

 • He was accused of stealing two thousand dollars from the store. – On został oskarżony o kradzież dwóch tysięcy dolarów ze sklepu.
 • Luis was her advocate and he took care of her case. – Luis był jej adwokatem i zajął się jej sprawą.
 • The businessman made an appeal to the Supreme Court. – Biznesmen skierował apelację do Sądu Najwyższego.
 • From 1911 to 1912 he worked as a barrister and judge. – W latach 1911-1912 on pracował jako adwokat (w Anglii i Australii) i sędzia.
 • The prosecutor wanted capital punishment for the defendant who had killed three people. – Prokurator chciał kary śmierci dla oskarżonego, który zabił trzy osoby.
 • He has been charged with arson. – Zostały mu postawione zarzuty podpalenia.
 • She practices civil law and spends most of her time helping people get divorced. – Praktykuje prawo cywilne i spędza większość czasu pomagając ludziom w rozwodach.
 • She practices criminal law. Right now she’s working on a robbery case. – Zajmuje się prawem karnym. Obecnie pracuje nad sprawą napadu.
 • His defense attorney is one of the best lawyers in this city. – Jego obrońca to jeden z najlepszych prawników w tym mieście.
 • The police gathered enough evidence to convict him. – Policja zebrała wystarczająco dużo dowodów, żeby go skazać.
 • He’s guilty of killing a man. – On jest winny zabójstwa mężczyzny.
 • The court declared me innocent. – Sąd uznał mnie za niewinnego.
 • She appealed to the court, but her plea was rejected. – Odwołała się do sądu, ale jej skarga została odrzucona.
 • Remember, you testify under oath. – Pamiętaj, zeznajesz pod przysięgą.

sąd

Legal English – umowy i kontrakty

Teraz skupimy się na użyciu legal English w dokumentach takich jak przeróżne umowy i kontrakty. Spójrz poniżej:

 

 • These are terms of an agreement between you and the landlord. – To są warunki umowy między tobą a wynajmującym mieszkanie.
 • The article five says we have to pay extra for one month payment delay. – Paragraf piąty mówi, że musimy dodatkowo płacić za miesięczne spóźnienie z zapłatą.
 • He lost his job and defaulted on his mortgage payments. He may lose his house. – Stracił pracę i nie spłaca rat kredytu hipotecznego. Może stracić swój dom.
 • By signing this contract, you agree to fulfill all of the conditions listed. -Podpisując niniejszą umowę, zgadzasz się spełnić wszystkie wymienione warunki.
 • Bob’s Computers will be referred to as Company A and Joe’s Electronics will be referred to as Company B hereinafter. – Bob’s Computers będzie dalej nazywana Firmą A, a Joe’s Electronics będzie dalej nazywana Firmą B.
 • Our company is liable if something goes wrong with the new model. – Nasza firma ponosi odpowiedzialność, jeśli coś pójdzie nie tak z nowym modelem.
 • An unsigned agreement is null and void. – Niepodpisana umowa nie ma mocy prawnej.
 • I’m calling on behalf of Jane Smith. – Dzwonię w imieniu Jane Smith.
 • Which party do you represent? – Którą stronę reprezentujesz?

 

legal english

Legal English – idiomy

Na sam koniec skupimy się na idiomach i wyrażeniach związanych z żargonem prawniczym. Have a look:

 

 • a law unto themselves – stanowić prawo dla samego siebie; robić co się chce:

When I grow up, I will be a law unto myself.  – Kiedy dorosnę, sama będę stanowić dla siebie prawo.

 • above board – uczciwy, szczery, legalny

What we were doing was completely open and above board. – To, co robiliśmy, było całkowicie otwarte i legalne.

 • above the law – ponad prawem

No president should be above the law, even in a time of war. – Żaden prezydent nie powinien być ponad prawem; nawet w czasie wojny.

 • by the book – według przepisów; zgodnie z zasadami

She always does everything by the book. – Ona zawsze robi wszystko zgodnie z zasadami.

 • caught red-handed– złapany na gorącym uczynku 

The police caught the thieves red-handed and arrested them. – Policja przyłapała złodziei na gorącym uczynku i aresztowała ich.

 • cook the books/ the accounts – fałszować księgi 

Pretty sure he did a little bit ofcooking the books. – Jestem przekonany, że trochę fałszował księgi.

 • lay down the law – rozkazywać/ rządzić się 

My older sister is always laying down the law to us. – Moja starsza siostra zawsze nam rozkazuje.

 • red tape – biurokracja

Reducing taxes and red tape would help to create new companies. – Zmniejszenie podatków i biurokracji pomogłoby tworzyć nowe firmy.

 • the jury is still out – jeszcze za wcześnie by rozstrzygać; decyzja nie została jeszcze podjęta

I’m not sure if I will get this job. The jury is still out. – Nie jestem pewien czy dostanę tą pracę. Decyzja nie została jeszcze podjęta.

 

legal english

I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że powyższe wyrażenia z łatwością wejdą wam do głowy. A jeśli szukacie więcej wskazówek co do angielskiego biznesowego to zapraszamy na naszego bloga. Do następnego!

A jeśli szukasz praktycznych ćwiczeń, to koniecznie musisz zapoznać się z naszym e-bookiem Angielski Biznesowy od Speaking House: https://speakinghouse.pl/angielskibiznesowy/ Pomoże Ci ona przygotować się do rozmowy o pracę, konferencji, spotkania, negocjacji czy wielu innych sytuacji zawodowych, które wymagają angielskiego. Książka zawiera setki fiszek, zdań do tłumaczeń po angielsku oraz tematów do konwersacji. Zdecydowanie Ci się przyda!

NAJNOWSZE WPISY: