Poziom znajomości języka - jak go sprawdzić? - Speaking House - nauka angielskiego w praktyce!Poradniki
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Poziom znajomości języka – jak go sprawdzić?

Jeśli kiedykolwiek uczyliście się jakiegoś języka obcego, na pewno pojęcie skali poziomu biegłości języka nie jest Wam obce. W Europie jest to tak zwany CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) lub Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Określa on nasze umiejętności w w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Klasyfikacja zaczyna się na poziomie A1, który odpowiada najmniejszej biegłości, i kończy na C2 – czyli najwyższej z możliwych. Znajomość naszego poziomu przyda nam się  w wielu sytuacjach – chociażby po to, aby móc wpisać ją do CV, ale przede wszystkim wtedy, kiedy chcemy zdać któryś z certyfikatów np. z Cambridge. Często potwierdzenie umiejętności językowych wymagane jest przy rekrutacji o pracę czy do szkoły. Jeśli wahasz się, jaki może być Twój poziom językowy, przedstawiam pokrótce opis każdego z nich! 

A1 – Beginner

To poziom, którym zaczynamy naszą przygodę z językiem obcym. Według CEFR osoba znająca angielski na poziomie A1 czy inaczej początkującym jest w stanie przedstawić się i przeprowadzić prostą dyskusję dotyczącą faktów z życia prywatnego, przykładowo o miejscu zamieszkania, wyglądzie czy posiadanych cechach charakteru, pod warunkiem, że rozmówca będzie mówić powoli i jest skłonny do pomocy. W praktyce oznacza to, że jako osoba znająca angielski na poziomie A1 będziesz w stanie porozmawiać na proste, dotyczące Twojego życia tematy, oraz rozumieć teksty i nagrania dźwiękowe poruszające znaną Ci problematykę – najczęściej związaną z wyglądem, zainteresowaniami, posiadanymi przedmiotami czy członkami rodziny.

A2 – Elementary, Pre-Intermediate

Znając angielski na tym poziomie będziesz  rozumiał wypowiedzi i popularne wyrażenia związane z życiem codziennym ( np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).Powinieneś także poradzić sobie w prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na znany temat, np, zamówić coś w kawiarni czy kupić w sklepie. Użytkownik języka na poziomie A2 potrafi w prosty sposób komunikować swoje potrzeby i zadawać pytania, używając powtarzającego się zakresu słownictwa.

B1 – Lower intermediate

Użytkownik znający język na poziomie B1 jest już użytkownikiem znacznie bardziej samodzielnym niż osoby na poziomach A.  Rozumie on ogólne znaczenia przekazu zawartego w typowych wypowiedziach dotyczących znanych mu spraw i zdarzeń z zakresu pracy, czasu wolnego, osobistych planów.  Poradzi sobie za granicą w typowych sytuacjach np. w przypadku zgubienia telefonu, portfela, zamówienia taksówki, czy zabukowania hotelu. Tworzy proste, ale spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które leżą w zakresie jego zainteresowań. Osoba znająca angielski na poziomie B1 bez większego problemu opisze wydarzenia czy doświadczenia,osobiste oraz proste plany na przyszłość.

B2 – Upper intermediate

Osoba znająca język na poziomie B2 rozumie także przekaz bardziej abstrakcyjny czy niekonkretny w przekazie słuchanym czy pisanym. Jeśli dyskusja dotyczy tematyki zawodowej, jest w stanie zrozumieć częściowo słownictwo techniczne czy specjalistyczne. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by dyskusja przebiegała bez wysiłku. Formuułuje jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące wielu tematów, nie tylko ściśle dotyczących jej życia, oraz wyrazić i uzasadnić swoją opinię w dyskusji, analizując przedstawiając wady i zalety róŜnych rozwiązań.

C1 – Operational proficiency

Ten poziom to już tak zwana wyższa szkoła jazdy – Osoba posługująca się językiem na poziomie C1 potrafi zrozumieć nie tylko obszerne i wymagające dotyczące róŜnorodnych tematów, ale takŜe wyczuwa podteksty, ton autora tekstu/nagrania czy rozumie żarty.Posługuje się angielskim płynnie i swobodnie, używając właściwych kategorii gramatycznych. Komunikacja w obcym języku nie stanowi dla niej problemu w sytuacjach zarówno prywatnych, jak i zawodowych, w rozmowie nie zastanawia się nad dobotem słów i porozumiewa się spontanicznie. Jest w stanie pisać obszerne teksty na każdy temat, pooprawnie posługując się formami gramatycznymi. Jest w stanie żartować i rozumieć konteksty kulturowe.

C2 – Mastery

Użytkownik o poziomie C2 zbliżony jest do native speakera – znaczy to, że rozumie praktycznie wszystko co słyszy lub czyta. Wyraża się płynnie i precyzyjnie w zasadzie w każdej sytuacji. Niuanse znaczeniowe czy językowe nie są dla niego tajemnicą, rozumie nastawienie rozmówcy, a także rozumie podłoże kulturowe języka na tyle, żeby rozumieć dane wyrażenia np. niektóre slangowe czy bardzo nowoczesne słownictwo. 

Mało które przewodniki po poziomach językowych mówią o tym, że umiejętności nie zawsze są oczywiste do zaklasyfikowania – mowa tu przede wszystkim o niższych poziomach. Niektóre osoby na poziomie B1 mają bardzo dobrą znajomość wyrażeń określanych jako zawansowane (np phrasal verbs) ale nie rozumieją podstawowej gramatyki właściwej dla poziomu A1. Fakt, że czasami zacinasz się czy szukasz słów wcale nie znaczy że Twój angielski jest na niskim poziomie – czasem słowa znikają gdzieś w Twojej głowie po prostu dlatego, że go nie używasz i kwestia przypomnienia sobie słówek czy gramatyki to niekiedy nawet kilka tygodni. Dlatego nie przejmuj się, jeśli opis poziomu B1 wydaje Ci się się zbyt “zaawansowany”. Poziomy te to pewne ramy określające znajomość języka, w których nie musisz mieścić się stuprocentowo. Określają jedynie, do którego poziomu jest Ci najbliżej. Poziom swojej znajomości jęzkowej możesz sprawdzić w wielu testach dostępnych w internecie lub zapytać swojego lektora. Pamiętaj też, że uczymy się całe życie – nawet na poziomie C2 wciąż można znaleźć zaskakujące zwroty czy nieznane słowa. Warto także mieć na uwadze, że możesz porozumiewać się w sposób komunikatywny i płynny bez względu na poziom!

 

NAJNOWSZE WPISY: